Kaikki äänestämään!

Kuntavaalit on tänä vuonna jouduttu käymään erikoisissa oloissa. Koko maailmaa ja Suomeakin ravisuttanut pandemia johti vaalien siirtoon viime maaliskuussa. Pandemian vuoksi on jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja ihmisten terveysturvallisuuden takaamiseksi, mutta nämä toimet ovat samalla olleet välttämättömiä. Vaalien siirron tavoitteena oli mahdollistaa äänestäjille ja vaalivirkailijoille mahdollisimman turvallinen äänestystilaisuus. Tartuntaluvut ovat onneksi lähteneet laskuun ja jo yli puolet väestöstämme on rokotettu, vaalipäivän lähestyessä.

Vaalien siirrolla ei tuntunut olevat negatiivista vaikutusta ihmisten intoon lähteä vaaliuurnille, sillä ennakkoäänestysprosentti on huimat 32,9 prosenttia. Viimeisen kahden viikon ajan, ihmisiä on ollut ennakkoäänestyspaikoilla jonoksi asti. Nyt jääkin vain nähtäväksi, kuinka äänestysaktiivisuus jatkuu varsinaisena vaalipäivänä tulevana sunnuntaina. Uskallan toivoa, että äänestysaktiivisuus jatkuu nousujohdannaisena, ja kehotan kaikkia kynnelle kykeneviä vielä käyttämään ääntään.

Kuntavaalit vaikuttavat lähimmin kansalaiseen, sillä kunnissa päätetään, miten tavallisen arjen palvelut toteutetaan. Sen vuoksi äänestäminen on olennaisin tärkeää – näissäkin vaaleissa. Jokaisella äänellä on merkitys, ja äänestäjät tulevat päättämään, mihin suuntaan heidän kuntansa ohjautuu seuraavan neljän vuoden aikana.

Kirjoitin tämän blogisarjan alussa kuntien tehtävistä. Kampanjoinnin aikana keskustelu on tuntunut kuitenkin siirtyvän turhan usein ohi aiheesta, ja muut aiheet ovat vieneet huomiota itse kunta-asioilta. Vaalien siirtymisenkin vuoksi koen, että nyt on hyvä aika muistuttaa niistä asioista, joista kunnissa päätetään.

Ehkä näkyvämpiä kunnan tehtäviä ovat palvelut ja niiden järjestäminen. Kunnat tarjoavat koulutusta ja päiväkotihoidon, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, vesi- ja jätehuolto, ympäristöpalvelut. Palvelujen lisäksi koen tärkeäksi painottaa, että kuntien toiminnan tarkoitus on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnissa. Kuntien asukkaiden kuuleminen ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa on kunnan ja kaupunginvaltuuston tehtävä. Tämä kaikki alkaa kuitenkin äänestämisestä. Se on ensimmäinen askel vaikuttamissa ja ehkä konkreettisin vaikuttamisen esimerkki. Jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus osallistua kotikuntansa tai -kaupunkinsa päätöksenteon vaikuttamiseen.

Olen itse saanut kunnian toimia kaupunginvaltuutettuna yli 20 vuotta. Aloitin oman poliittisen urani vuonna 2000 Kotkan kaupunginvaltuustossa. Yhteisten asioiden hoitaminen on minulle itsestään selvä toimintapa, ja siten olen myös suhtautunut rooliini kaupunginvaltuutettuna. Valtuustossa päätämme yhteisesti asioista ja teemme yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi. Yhteisen päätöksenteon mahdollistavat äänestäjät.

Päätän tämän kuntavaali-blogisarjan kehottamalla kaikkia käyttämään ääntään, ja kiittämällä heitä, jotka ovat jo käyneet äänestämässä. Ihmiset antavat meille mahdollisuuden ja oikeuden työskennellä heidän etujensa puolesta ja ovat siten olennainen osa kunnallista päätöksentekoa. Toivon, että kaikki pääsevät käyttämään ääntään näissä vaaleissa!

Blogisarjan aiemmat osat:

Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä!

Hyvä kunta on avoin ja julkisuusmyönteinen

Kuntavaalit siirtyvät – vaalityö jatkuu 13.6. asti

Kuntavaaleissa päätetään 30 miljardin euron hankinnoista

Mistä asioista kunnissa päätetään?

Kuntavaalityö käyntiin!

Kommentit

Jätä kommentti