Sirpa Paatero

Kuntaministeri

Suomi tarvitsee kasvua ja työllisyyttä

Suomen tulevaisuuden menestys pohjautuu vahvaan osaamiseen, tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Tavoitteena tulee olla TKI-panostusten kasvattamista kohti 4% osuutta BKT:stä. Kasvupotentiaali on hyödynnettävä niin ympäristön ja luonnon kannalta kestävässä teollisuudessa kuin esimerkiksi matkailussa. Tulevalla hallituskaudella tavoitteeksi on asetettava 80% työllisyysaste. Suomen talous pohjautuu oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa tiivis veropohja ja maksukyvyn mukainen verotus luovat tulopohjan, joka mahdollistaa hyvinvointiyhteiskuntamme palvelujen ylläpidon.

Laadukkaat palvelut ja toimiva yhteiskunta

Koko julkinen sektori – kunnat, hyvinvointialueet ja valtio – yhdessä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa luovat pohjan Suomen menestykselle. Tarvitsemme laadukasta koulutusta ja riittävää sosiaali-turvaa sekä toimivat palvelut, jotta yhteiskunnassa kukaan ei jää ulkopuoliseksi. On pidettävä huolta luottamuksesta, jota vahvistavat avoin ja luotettava tiedonvälitys sekä tiedolla johtaminen. Koulutus, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, sosiaalityö, kaavoitus, vesihuolto, lupajärjestelmät ja turvallisuudesta huolehtiminen on pidettävä vahvasti julkisen sektorin vastuulla.

Vahva Kaakkois-Suomi

Vahva teollisuus on Kaakkois-Suomen voimavara myös tulevaisuudessa. Metsäteollisuuden uudet ja uusiutuvat tuotteet sekä vahva logistiikka satamien, rautateiden ja maanteiden kautta viennin ja tuonnin turvaamisessa on tärkeätä koko Suomelle. Itärajan sulkeuduttua on keskityttävä yhä enemmän pohjois-etelä -akselilla toimimiseen. Uusiutuvaan energiaan on panostettava niin tuuli- vety- kuin aurinkovoimankin osalta. Matkailun markkinoinnin uudelleensuuntaaminen tulee olla Visit Finlandin ja alueen omien toimijoiden kärkenä, jotta itärajan kautta saapuneiden matkailijavirtojen tyrehtyminen saadaan korvattua.

Sirpa Paatero

Olen Sirpa Paatero, SDP:n entinen kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi aikuisikäistä lasta. Synnyin 9.9.1964 Karhulassa, joka on aiemmin ollut osa Kymin kuntaa ja nykyään osa Kotkan kaupunkia. Monenlainen järjestötoiminta on aina kuulunut elämääni.

Yhteisten asioiden hoitaminen ja yhdessä tekeminen ovat luonnollisia ja itsestään selviä toimintatapojani. Puolueeseen olen liittynyt vuonna 1979, mutta varsinaiseen politiikan tekemiseen lähdin mukaan vuoden 2000 kunnallisvaaleissa.

Lue lisää...