Viikon fiilikset

VIIKKO 24/2021

Jo 15 vuotta tekeillä ollut sote-uudistus on lähempänä kuin kertaakaan aiemmin, perjantaina äänestettiin pykälämuutoksista ja seuraavana toisen käsittelyn äänestykset vielä ennen juhannusta. Kävimme keskustelua mietinnön sisällöstä eduskunnassa ja sen jälkeen jotkut lehdet ovat tehneet faktantarkistusta, sillä yli puolen vuoden eduskuntakäsittelyn…
Lue lisää

Viikko 23/2021

Kuntavaalit käytiin koronan vuoksi varsin poikkeuksellisissa oloissa. Ensin vaalit jouduttiin siirtämään, sitten ennakkoäänestysaikaa pidennettiin, äänestyspaikkoja mukautettiin terveysturvallisiksi, vaalityö oli rajoitettua ja lopputulos nökyi ehkä heikkona äänestysprosenttina ja tuloksen heittelynä galluppien perusteella odotetuista tuloksista. Kuntavaalien lopputulos oli maan tasolla kokoomus ensimmäisenä,…
Lue lisää

VIIKKO 22/2021

Vastasimme Sote-välikysymykseen, jossa argumentit olivat tuttuja ja pelottelu sekä rahojen tuhlaamisesta että vähyydestä mahtuivat lähes samaan lauseeseen. Väärien väittämien määrä välikysymystekstissä oli demarien ryhmäpuheen pitäneen Lindénin laskujen mukaan 45. Epäilen, että liiallinen pelottelu kuulostaa epäuskottavalta, etenkin kun edellisen kauden malli…
Lue lisää

VIIKKO 21/2021

Hallituksen neuvottelut koskivat kolmatta lisätalousarvioita. Talousarvio nousi varsin suureksi, kun siihen sisältyivät Suomen malminjalostuksen siirto omistajaohjaukseen ja Finnveran valtuuksien nostaminen, sekä kestävän kasvun paketin ensimmäinen osa. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa saimme EU:n elvytyspaketin, eli kestävän kasvun ohjelman lähetettäväksi komissiolle. Lisäksi valiokunnassa keskusteltiin…
Lue lisää

Viikko 20/2021

EU-tukipaketin ja koko seitsemän vuoden budjetti eteni, kun saimme 2/3 enemmistön äänestystuloksella asian eteenpäin. Valmistelu elvytyspaketin sisällöistä jatkuu Suomessa. Toinen eduskunnan tärkeä äänestys oli hallituksen luottamuksesta, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien välikysymyksen jäljiltä. Valtiontaloudesta ja siihen liittyen työllisyydestä ja budjettikehyksestä on puhuttu…
Lue lisää

Viikko 19/2021

Tämän viikon ja osin jo muutaman vuoden kokemuksella toiveenani on, että palaisimme siihen aikaan, jolloin eduskunnassa keskusteltiin asioista ja äänestettiin, kun oltiin eri mieltä hallituksen esityksistä. Nyt keskittyminen on mennyt monessa tapauksessa prosesseihin, joiden kyseenalaistamisella luodaan epävarmuutta koko yhteiskuntaan. Politiikassa…
Lue lisää

Viikko 18/2021

Jotakuinkin normaali viikko, jolloin koolla olivat puoluehallitus ja eduskuntaryhmä sekä valtioneuvoston istunto ja raha-asian neuvottelukunta. Oman hallinnonalan osalta valmistauduimme lisätalousarvioon. Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu koulutuspoliittisesta selonteosta, jossa näkyy hyvin nykyisen hallituksen koulutusmyönteisyys, elinikäinen oppiminen ja koulutustason noston tarve. Viikon aluksi oli…
Lue lisää

Viikko 17/2021

Hallituksen kehysriihessä päästiin sopuun, lopultakin. Puheenjohtajat ja heidän läheisimmät avustajansa ovat lähes asuneet Säätytalolla. Me muut olemme olleet paikalla tarpeen mukaan eri työryhmissä ja viikon aikana pidetyissä ministeriryhmissä, eduskuntaryhmän kokouksissa sekä yhdessä puoluehallituksen kanssa. Tiistai-illan viimeisen kokouksen jälkeen, joka alkoi…
Lue lisää

Viikko 16/2021

Tällä viikolla aloitettiin varsinaiset kehysriihineuvottelut. Valmistelevia palavereita on tietysti ollut jo aiemmin ja käsiteltäviä asioita sekä taustatietoja listattu. Ensimmäisenä, kuten tavallista, käytiin läpi talouden kokonaiskuvaa ja ennustetta, ministeriryhmien raportit asioiden etenemisestä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyystiekartan arviot tilanteesta. Riihi…
Lue lisää

Viikko 15/2021

Kävimme hallituksen neuvotteluissa läpi suunnitelman siitä, miten vähennetään rajoituksia ja toisaalta mitkä väliaikaiset lait ovat päättymässä. Joudumme yhä jatkamaan joidenkin lakien voimassaoloa tilanteen epävarmuuden vuoksi. Tautitilanne näyttää paranevan, mutta liian nopea rajoitusten purku on monissa maissa nostanut tartunnat uudelleen, joten…
Lue lisää