Viikko 47 / 2020

Viikon fiilikset

Kuntien veroprosenttien on nykyisin oltava tiedossa jo marraskuussa, joten budjettikäsittelyn aikataulu on monessa kunnassa, myös Kotkassa, sen myötä siirretty. Ensi vuodelle verotusta korottaa poikkeuksellisen harva kunta, johtuen ainakin osin koronan vuoksi tehdyistä tukipäätöksistä, jotka jatkuvat myös ensi vuodelle. Kotkassa saimme myös tehtyä ylijäämäisen budjetin ja lisättyä vielä viime vaiheessa rahoitusta esimerkiksi tuntikehykseen ja katuvaloihin. Toivottavasti vireillä olevat hankkeet etenevät positiivisesti, minkä myötä myös työllisyystilanne paranisi entisestään. Onneksi oman valtuustomme keskustelu on ollut asiallista, mutta kun kuunteli muutamien muiden kuntien ”jälkikokouksia”, on seuraavilla päättäjillä haastetta saada asioille asiallinen käsittely. Alueen muihin asioihin liittyen pidimme rata-asiasta päivitystä ja teimme juttua Kymensuu-lehteen. Teimme myös tervehdyksen monikulttuurisuuskeskus Myllyn 13-vuotisjuhlaan. Mylly jatkaa hienoa toimintaa kotouttamisen parissa ja niin työllistymisen kuin esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin avulla maahanmuuttajien integroimisessa yhteiskuntaan. 

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa aiheena oli ensi vuoden talousarvion täydentävä esitys ja iltakoulussa Afrikka-strategia sekä Wellbeing Governments -hanke. Omassa ministeriryhmässä kävimme läpi tulevaa EU-selontekoa. Raja-asiat olivat esillä sisäministeriön vastuuministereiden kokouksessa sekä valtioneuvostossa, kun Schengen sisärajatarkastuksen väliaikainen puoli vuotta tulee täyteen. Päätimme jatkaa sitä yhä, kunnes saamme lain matkustusrajoituksista eduskuntaan ja voimaan. 

Kuntien harkinnanvaraiset valtionosuudet jaettiin. 149 hakijasta 66 sai tukea äkilliseen tarpeeseen kuten normaalisti ja toisaalta koronasta johtuen. Vihreiden ryhmäkokouksessa kävin keskustelemassa yleisesti kuntataloudesta. Kuthanekissa käsittelyssä oli useampi laki, joista kuntalain muutos akuutein, valtionosuuslakien lisäksi. Kävin puhumassa Kuntaliiton sote-päivässä tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyöstä. Sote-ministeriryhmässä puolestaan kävimme läpi oikeuskanslerille lähtevät materiaalit, joissa laaja paketti vaikutusarvioita, joihin myös lainsäädännön arviointineuvosto kiinnitti huomiota. 

Kävimme läpi henkilötunnuksen uudistamisen etenemistä ja sen yhteyttä sähköiseen identiteettiin eli valtion tunnistautumismahdollisuuteen. Molemmat tehdään samassa aikataulussa ja saadaan samaan lakiin eduskunnan käsittelyyn ensi vuoden aikana. Hetu-muutoksen helpottaminen kulkee omaa aikatauluaan. Valtiovarainministeriön yhteisessä johtoryhmässä kävimme läpi yhteiset tavoitteet, henkilöstön työhyvinvointikysymykset sekä hieman keskustelua tuottavuustavoitteista esimerkiksi tilojen ja hankintojen osalta. Tällä viikolla esillä oli myös useampia henkilöstökysymyksiä.    

Puoluehallitus kokoontui etänä ja tärkeimpänä asialistalla oli poliittinen tilanne. Koronaepidemian laajeneminen on akuuttia niin Euroopan tasoisesti kuin kotimaassa. Viikon aikana huolestuttavaa kasvua on tapahtunut erityisesti pääkaupunkiseudulla, joka siirtyi leviämisvaiheeseen eli tiukempia toimia oli välttämätöntä ottaa käyttöön. Saa nähdä riittävätkö toimet ja pystytäänkö jäljitykset tekemään yhtä tehokkaasti, jotta saadaan tartuntaketjut kuriin. 

Viikonlopun vietimme pääosin kotosalla ja ulkoillessa. Vain piipahdus kaverin 50v-juhlissa, jotka oli järjestetty hyvin terveysturvallisesti.