Viikko 43 / 2020

Viikon fiilikset

Terapiapalveluita tuottavan yrityksen, Vastaamon potilastietojen varastaminen ja julkaiseminen ja samalla yhtiön sekä yksittäisten henkilöiden kiristäminen ovat Suomen mittakaavassa ensimmäinen tämän kokoinen rikos. Pidimme sunnuntaina aiheesta palaverin, jossa päivitimme eri ministeriöiden ja viranomaisten tilannekuvaa. Jatkamme työtä tällä viikolla hallituksen neuvotteluissa keskiviikkona. Ensisijaisen tärkeää on tietysti saada rikoksen uhriksi joutuneille apua ja tähän onkin lisätty välittömästi palveluita. Samanaikaisesti on käynnissä poliisin tutkinta ja kaikkia kohteeksi joutuneita opastetaan rikosilmoitusten sekä eri suojausten tekemisessä. Seuraavassa vaiheessa katsotaan, miten potilastietojärjestelmä on hoidettu yrityksissä ja lähetteidenantajan vaatimuksissa sekä mahdollisia lainsäädännöllisiä tarpeita. Tämän lisäksi olemme juuri, jo aiemmin päätetysti kehittäneet digiturvallisuuden toimenpideohjelman ja harjoitusten kautta osaamisen lisäämistä koko julkisessa hallinnossa ja erityisesti kohdistuen kuntiin, joissa digiturvallisuuden taso on hyvin epätasainen.

Neuvottelimme seitsemännestä lisätalousarviosta, jossa kunnille suunnataan valtionosuuksina 400 miljoonaa euroa, sairaanhoitopiireille avustuksina 200 ja koronatestauksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen 350 sekä Ahvenanmaalle 5 miljoonaa euroa. Pidimme palavereita kuntien tulevaisuustyön käynnistämisestä ja kuntien työmarkkinatilanteesta sekä hyvinvointialueisiin liittyvistä muutoskustannuksista. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoituksesta pidimme erillisen palaverin eduskuntaryhmän kanssa, jotta kaikilla on tiedossa samat perusteet miksi ja miten rahoitus on jakautumassa.

Koronatilannetta kävimme läpi hallituksen neuvotteluissa sekä sote-ministeriryhmässä. Ravintoloiden osalta eduskunta teki jakoa erilaisiin ravintoloihin, mikä ei käytännön elämässä ole aivan yksinkertaista, kun määritelmiä ei ole muutoin missään, esim. anniskeluluvissa, tehty. Toisena ongelmallisena on ollut matkustamiseen liittyvä lainsäädäntö, joka ei edennyt eduskunnassa, vaan joudutaan valmistelemaan LVM:n puolella uusiksi. Talouspoliittinen ministeriryhmä muutti valtion kehittämisyhtiön Vaken ilmastorahastoksi samalla siirtäen sen työministerin vastuulle. Asian tiimoilta käytiin lisäksi keskustelu Finavian ja koko lentoliikenteen todella hankalasta tilanteesta.

Oman valtiovarainministeriön hallintopuolen johtoryhmän lisäksi tällä viikolla oli koolla yhteinen johtoryhmä, jossa oli listalla mm. kestävän kasvun ohjelma ja tulossopimuksiin tehtävät tavoitteet. Kävin hyvän palaverin valtion pääjohtajakunnan kanssa, missä vaihdoimme monta hyvää ajatusta johtamisen kehittämisen sekä vastuullisuuden raportoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin tiimoilta. Viikon aikana koolla oli myös puoluehallitus miettimässä strategiaa kuntavaaleihin sekä oma ministeriryhmä, jossa useita akuutteja aiheita.

Alueen edunvalvontaan liittyviä palavereita pidettiin sekä akkuklusteriin että rantarataan liittyen. Kaikesta koronasta aiheutuvasta hankaluudesta riippumatta tuntuma on, että alueella on meneillään monia hyviä kehittämiskohteita, joista monet liittyvät kiinteästi satamaan, logistiikkaan, transitoon ja vientiin.

Usempana vuonna en ole käynyt, mutta nyt kävin ottamassa influenssarokotteen, jotta sen ainakin voisin välttää. Viikonloppu meni mukavasti Kotkassa vietettäessä muutamat syntymäpäivät sekä ulkoillessa.