Viikko 44 / 2020

Viikon fiilikset

EU:n elvytyspaketin eli Suomen kestävän kasvun ohjelman kuulemistilaisuudet eli alueelliset kierrokset ja yritysten, tutkimusmaailman ja vielä maanantaina kaupunkien kuuleminen päättyivät yhteiseen kokoavaan tilaisuuteen. Alueilta tulleista ideoista koostetaan teemoittain kokonaisuuksia, jotka liitetään yhteen ministeriöistä ja muualta tulleisiin ajatuksiin. Aikataulu on tiukka, mutta varsinaiset hankkeet ovat käsittelyssä ensi vuoden puolella ja nyt valmistellaan selontekoa, joka tulee vielä syksyn aikana eduskunnan käsittelyyn. Siinä on omat haasteensa, miten saamme kolmessa vuodessa tehtyä uudistuksia, joiden vaikutukset näkyvät kymmenien vuosien päähän. Toisaalta positiivisesti ajateltuna tämä antaa lisäbuustin suomalaisen elinkeinoelämän muutokseen ja uudenlaisten teknologioiden hyödyntämiseen. 

Hallituksen iltakoulussa keskityimme Vastaamon potilastietojen anastamiseen, saaden tilannekuvan ja miettien, miten tämän tilanteen osalta ja yleisemmin näitä ongelmia on mahdollista välttää. Työ jatkuu edelleen, sillä eri kulmat asiaan eli tietosuoja, potilasrekisterit, henkilötunnukset ja kyberturvallisuus ovat eri ministeriöissä. Näitä samoja teemoja käytiin osin läpi myös Finanssiala ry:n tapaamisessa ja toisaalta Digi arkeen -tilaisuudessa, jossa kyse digitaalisen turvallisuuden lisäksi digitaaliseen maailmaan tarpeellisesta ihmisten tukemisesta. 

Kokoonnuimme ensimmäisen kerran julkisen hallinnon kehittämisen poliittisen johtoryhmän kanssa, minkä osalta julkisen hallinnon, alueellistamisen, hankintojen ja kaupunkistrategian lisäksi listalla yhteisesti päätettävät digitaalisuusasiat. Myös julkisen hallinnon tuottavuus, jota tehdään strategioiden kautta, kuuluu työkenttään. Omalla porukalla saimme valmiiksi pohdinnan julkisen hallinnon linjauksista. 

Kuntaliiton kanssa kävimme Kuthanekin käsittelyssä useita lakeja ja isoa sote-uudistusta, jonka työstämistä on välttämätöntä jatkaa syksyn aikana, jotta meillä on jaettu näkemys siitä, miksi on tehty tiettyjä valintoja. Harkinnanvaraisten valtionosuuksien jakoa kävimme myös läpi ja haastetta aiheuttaa se, miten todennetaan kohdentaminen koronasta aiheutuviin ongelmiin, mikä on perusteena summalle tänä vuonna. Asiaan on tavoitteena saada päätös marraskuun aikana, jolloin se ehtii vielä maksuun joulukuussa. 

Alueellisista asioista pidimme palaveria liittyen rantarataan kaupungin edustajien kanssa ja on hyvä huomata, että Transito ry sekä Infra ry ovat nostaneet asiaa keskusteluun. Alueen rakennusteollisuuden kanssa pidimme palaveria siitä, mitkä olisivat tärkeitä näkökulmia työllisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. 

Viikko oli eduskunnan istuntovapaa, jolloin koolla on Pohjoismaiden neuvosto, mutta ei siis ryhmäkokouksia eikä lakiesityksiä istuntosalissa. Kaikki valtioneuvoston normaalit kokoukset talposta presidentin esittelyyn olivat kyllä koolla. 

Viikonloppu oli vapaa kahta piirikokousta lukuunottamatta eli Pohjanmaan ja Satakunnan piirit olivat koolla päättäen samalla piiriensä johdoista. Nämä olivat puoluekokouksen jälkeen ensimmäiset piirikokoukset. Hyvää keskustelua ja luottamusta koronan hoitamisessa niin valtakunnan tasolla kuin alueellisesti. Hyvällä itseluottamuksella kohti kuntavaaleja, vaikka vaalityön tekemistä joudutaankin miettimään tällä hetkellä. Kotkassa oli varauduttu osallistumaan suurmarkkinoille Ruonalan hallissa, mutta yhteisellä päätöksellä lopputulos oli, että paikalla oli teltta, mutta ei varsinaista päivystystä. Toivottavasti pääsemme pian kohtaamaan ja keskustelemaan ihmisten kanssa kunnolla, mutta nyt hoidetaan terveysturvallisesti eli etänä tai maskeille suojautuneena, hygieniasta huolehtien ja etäisyydet pitäen.