Viikko 41

Viikon fiilikset

Vaiherikas viikko: eduskuntatyö pääsi ”normaaliin”, kun koronapassista keskusteltiin ja äänestettiin tiistaina myöhäiseen iltaan. Perjantaina vielä jatkettiin, jonka jälkeen asia oli valtioneuvostossa, presidentin esittelyssä ja asetus annettiin klo 18 alkaneessa istunnossa, jotta passi tuli voimaan puolen yön aikaan. Asiaan liittyvän sähköpostin määrä yllätti. Tiedossa ja jo osin korjauksessa ovat passiin liittyvät tekniset kysymykset, mutta silti viestejä tuli valtava määrä rokotteista täysin kieltäytyviltä, joiden mielestä asia on perustuslain vastainen. Kuitenkin perustuslakivaliokunta teki työnsä eikä todennut passia lain vastaiseksi, etenkään kun sillä ei suljeta pois mistään täysin, kun käytössä myös testitulokset ja toisaalta passi ei kosketa mitään virallisia tai elämän ja terveyden kannalta välttämättömiä toimintoja. Toisena viikon tunnelmaan vaikutti keskustelu veikkauksen tuloutuksen riittävyydestä edunsaajille ja kompensaatiosta, joka päätettiin pitää myös ensi vuonna täysimääräisenä. Tämä tapahtui vaiherikkaiden julkisuudessa käytyjen prosessien jälkeen; keskustelut, jotka mieluummin olisi käyty hallituksen sisällä. 

Keskustelu taloudesta jatkuu ja omassa ministeriryhmässä sekä iltakoulussa kävimme läpi EU:n tulevaa ”talouskuria” tai sen säännöksiä. Kaikki kuullut asiantuntijat kuten hallituskin ovat sitä mieltä, että reunaehtoja tulee korona-poikkeusajan jälkeen olla, mutta millaisia ja millaisin seurauksin jos ei niissä pysytä, on jo toinen kysymys. Toisena asiana oli tulevaisuusselonteko annettavaksi eduskunnalle.

Sote-ministeriryhmä kokoontui kolme kertaa ja kävimme oman osaston kanssa läpi myös hyvinvointialueiden valmistelutilanteen. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa aiheeseen liittyen käsittelyssä oli maakuntien tilakeskus, ja osaston kanssa kävimme läpi myös takauskeskuslainsäädännön esitystä, jotta saamme sen eduskuntaan. Pidin alustuksen Hämeen demarien sote-seminaarissa etänä ja tapasin sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia, joilla viestiä hyvinvointialueiden tuista, avustusjärjestelmän uudistamisesta, lainsäädännön valmistelusta ja tuloutuksen kompensaatiosta. Ensimmäinen osa valtionavustuslain muutosta on myös jo valmiina eduskuntaan eli digitaalisuus etenee, mutta yhtenäistämisessä on vielä työtä. 

Työllisyyden ministeriryhmässä saimme rahoitusmallin eteenpäin, joten nyt järjestämisvastuun, työnjaon ja rahoituksen osalta on tehty ensimmäiset linjaukset. Asia etenee ja nykyiseen lakiin perustuvien kokeilujen mallista saimme infoa myös Kotkassa valtuuston tiedonantokokouksessa.

Kuntien talous oli esillä, kun saimme selvityksen indeksin laskennasta kehykseen, jossa tulos parempi kuin viime keväänä tehty. Esittelin myös valtionosuuslain eduskunnalle ja kävimme läpi kaikkien osastojen täydentävät talousarvioesitykset. 

Uusi Digi-, data- ja hallinto-ministeriryhmä sai pysyvän sihteeristön ja toimiston, joten kävimme läpi myös ensimmäisen kokouksen asialistaa omassa johtoryhmässä. Muitakin isoja asioita etenee ja näistä yksi on alueellisen palvelun valtion virastojen aukioloaikoihin tehtävä muutos. Tapasimme finanssialan kanssa ja keskustelussa aiheena erityisesti sähköinen tunnistautuminen ja henkilötunnuksen uudistaminen. Kävin avaamassa digiturvaseminaarin ja digiturvaviikon, joissa erityinen painotus kuntien digiturvallisuuden edistämiseen ja harjoitteluun vuosittaisessa taisto-harjoituksessa. Kävimme läpi myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen kokouksen asioita ja turvallisuusverkoista tehdyn selvityksen linjaukset. Viikkoon mahtui säännöllisten kokousten lisäksi myös kollegaministerin kanssa keskustelu puolustusvoimien työaikalaista. 

Kotkan edunvalvonta-asiat olivat esillä omalla porukalla, samoin kuin Kymenlaakson asiat toisella kokoonpanolla. On hienoa, että alueella on vetämässä paljon uusia investointeja, tietäen että kaikki eivät todennäköisesti etene, mutta laaja kirjo eri toimialoilta antaa hyvän kuvan suhtautumisesta alueeseen positiivisesti. 

Viikonloppuna Kotkassa olivat kalamarkkinat ja uusi kaupunkitapahtuma ”Aaltoja”, joka keräsi runsaasti ihmisiä nauttimaan valotaiteesta kävelyreitillä. Sunnuntaina kävimme vaihteeksi Valkmusan kansallispuiston reiteillä nauttimassa raikkaasta ulkoilusta.