Viikko 40

Viikon fiilikset

Eduskunnassa palattiin ns. normaaliin, eli istuntosalissa voivat kaikki edustajat olla samanaikaisesti ja samoin ministerit esimerkiksi kyselytunnilla ilman rajausta. Tämä on työpaikkakohtaisesti mahdollista, kun rokotuskattavuus saavutti reilusti 80 % jo muutama viikko sitten. Yhä noudatetaan muita ohjeistuksia ja esimerkiksi valiokuntien kuulemiset voidaan ehkä tulevaisuudessakin hoitaa osin etänä. Osa hyvistä korona-aikana testatuista käytännöistä on hyvä ottaa käyttöön myös koronan jälkeen.

Valitettavasti tartunnat ovat taas lisääntyneet Suomessa ja sairaalahoidossa on pitkälti yli sata potilasta koko ajan ja erityisesti rokottamattomia. Päätöksiä karanteeneista ja muista rajoitustoimista tehdään nyt alueittain ja paikallisesti kohdentaen. Toivottavasti tämä riittää, sillä joissain maissa Euroopassa on jo palattu laajempien rajoitusten tielle. Hämmentävää on, että rokotusvastaisuus valtaa alaa, ainakin kun katsoo koronapassin vastustajien runsasta viestien määrää. Kuitenkin yleisesti Suomessa rokottaminen on ymmärretty kaikkien yhteiseksi parhaaksi, ei vain yksilön suojaksi.

Sote-ministeriryhmä kokoontui ja kävi läpi alueiden valmistelutilannetta ja sen rahoitusta. Olemme tätä käyneet läpi myös VM:n sisällä ja eritahtisuutta näkyy paljon. Toivottavasti takamatkalta lähteneet ovat kirimässä muita alueita kiinni. Apua ja tukea annetaan ministeriöistä sekä kuntaliitosta, mutta monet asiat on päätettävä aidosti alueilla. Hieman sivusimme aihetta myös Finlandia-talolla, jossa koolla olivat sekä yrittäjät että kuntapäättäjät, mutta erityisesti puhuimme sote-uudistuksesta johtuvasta muutoksesta ja miten se näyttäytyy kunnille. Sama iso muutos, joka on meneillään kunta- ja aluehallinnon sekä valtion alueellisten palvelujen ja digitaalisuuden lisäämisessä, oli myös aiheena toimittajien taustatilaisuudessa. Hyvää keskustelua aiheista, joihin moniin palataan varmasti tarkemmin, kun alkavat konkretisoitua palveluiden käyttäjille.

Digitaalisuus on hyvä väline, tästä esimerkiksi käy digi- ja väestötietovirasto DVV. Siellä palvelujen digitalisointi ja toisaalta aiempien maistraattien tietojen saaminen digitaaliseen muotoon ja samanaikainen palvelutarpeen kasvu on kuitenkin aiheuttanut ruuhkaa. Saimme lisäresurssin ruuhkan purkamiseksi, joten ensi vuoden puolella tilanteen pitäisi normalisoitua. Valitettavasti tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka digitaalisuuteen siirtyminen vaatii alkuun lisäresursointia. Samaan aikaan on meneillään myös monta uutta kehitettävää asiaa, joita viedään eteenpäin.

Puoluehallitus kokoontui ja erityisenä asiana kansainväliset asiat, jotka meinaavat jäädä joskus liian vähäiselle huomiolle ja lisäksi viimeisiä valtakunnallisia paikkajakoja kuntavaalien jälkeen. Omassa ministeriryhmässä aiheena OKM-asiat eli meillä seurantaministereiden ajankohtaiset asiat.

Viikon lopulla kävin Utajärven ja Vaalan kuntajohdon kanssa keskustelun miltä näyttää kuntien tulevaisuus hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. Muuttoliike ja siitä johtuen verotulojen vähentyminen on huolena. Kainuun puolella tutustuimme uuteen juuri valmistuneeseen sairaalaan ja Kajaanin kaupungin näkemyksiin tulevaisuudesta. Kaikkialla myös työttömyydestä kärsivillä alueilla on pula monista osaajista ja keskusteluissa kuntien houkuttelevuuden sijaan on siirrytty puhumaan pitovoimasta, jolloin koulutuksen tarjoaminen näyttäytyy hyvin tärkeänä. Kainuun sote, joka hallintokokeilun jäljiltä piti olla yksi hyvä esimerkki, onkin ollut alun sisäisissä ongelmissa. Ne toivottavasti pystytään alueella ratkaisemaan, jotta päästään etenemään muiden alueiden mukana. Hyvinvointialueiden perustaminen ja vaalit olivat aiheena myös alueellisilla järjestöpäivillä Mikkelissä. Asiaa on paljon ja osaajia tarvitaan sekä sote-sisällön mutta myös hallinnon järjestämisessä.

Yleinen huomio on, että syksy on alkanut tässä kohdin näyttää suhteellisen normaalilta kun kokoukset ovat pitkälti jo siirtyneet pois verkosta. Muutos on aikataulullisesti suuri, sillä nyt on taas huomioitava siirtymiset paikasta toiseen ja toisaalta vietävä läpi uudenlaista hybridimallia kaikessa tekemisessä. Kiva, että sunnuntai oli vapaa, joten löytyi aikaa ulkoiluun