Viikko 39

Viikon fiilikset

Budjettiviikko eduskunnassa, eli keskustelua laajasti taloudesta sekä kaikkien ministeriöiden sektorikohtainen esittely. Valtion talous puhuttaa myös kansalaisia ja kaikki ovat laajasti antaneet tukensa kuntien tukemiseen, jotta koronakriisi on saatu hoidettua ja jälkihoitoa tarvitaan myös runsaasti. Myös tukipaketit yrityksille ovat olleet ihmisten mielestä tarpeen ja konkurssien määrä onkin saatu pidettyä jopa alhaisempana kuin ”normaali oloissa”. Näistä johtuen ihmisten suhtautuminen velkakeskusteluun on kaksijakoinen; tarve ja syy ovat vahvasti tiedossa, mutta yleinen ajattelu velan ”pahuudesta” vaivaa. Paras lääke kuitenkin on tälle ja seuraaville vuosille tuleva kasvu, työllisyyden paraneminen ja investointien lisääntyminen. Lisäksi tulee huomioida Suomen satsaukset verrattuna moneen muuhun maahan. Tätä asiaa päästään käymään läpi, kun keskustelu käydään EU:n taloussäännöistä. Rakenteelliset toimet, joita Suomelta on edellytetty myös luottoluokittajien osalta (eli sote-uudistus) on saatu eteenpäin ja samalla työllisyyden edistämiseksi on tehty toimia, joiden vaikutukset tulevat realisoitumaan lähivuosina. 

Oman sektorini osalta suurimmat euromäärät liittyvät kuntien valtionavustuksiin, veroperustemuutoksiin ja hyvinvoitialueiden aloitukseen. Tärkeätä ihmisten kannalta ovat myös valtion palveluiden saatavuus ja toimivuus sekä digitaalisuuden edistäminen, jossa mukana palveluiden lisäksi myös digitaalinen henkilöllisyyden tunnistaminen ja digituki. Paljon ja isoja rakenteellisia asioita on siis meneillään ja jotka näyttäytyvät tulevien vuosien aikana kaikille. 

Valtiovarainministeriön sisällä on käynnissä kaikkiin valtionavustuksiin liittyvä selvitystyö, josta järjestöjen osuus on jo väliraportin antanut ja nyt saimme kuntien osalta saman. Lopputulos on, että kunnille ja konserneille maksetaan vuosittain lähes 2 miljardin edestä erilaisia avustuksia, joiden koordinoinnille on nykyistä enemmän tarvetta. Kuntien talouteen liittyvät asiat olivat esillä KUTHANEK-käsittelyssä ja alkuviikosta julkaistiin myös yhteistyössä kuntaliiton kanssa valmisteltu kuntatalousohjelma. Kuntien budjetteja tehdään tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, kun sote-uudistuksen vaikutuksia on hankala arvioida etenkin kun koronasta aiheutuvat jälkiseuraamukset eivät ole vielä kakki näkyvissä, vaikka suorat kustannukset korvataankin. Onneksi saimme vihdoin sote-ministeriryhmässä asetuksen avustuksista eteenpäin koskien suoria kustannuksista, joka helpottaa kuntien tämän vuoden tilinpäätöksiä. 

Kävimme läpi omalla porukalla hyvinvoitialueiden valmistelutilanteen, ja eroja on  niin valmiudessa kuin tyyleissä. Hyvinvoitialueiden rahoituksen riittävyydestä kannetaan huolta, johon liittyen tapasin SuPerin puheenjohtajan. 

Työllisyyden ministeriryhmässä saimme tehtyä jakoa tehtävien jakautumisesta kuntien ja valtion hallinnon välillä. Hienosäätöä ja lisäselvityksiä tarvitaan vielä joidenkin tehtäväkokonaisuuksien osalta, mutta asia etenee. Oikeusvaltio-ministeriryhmässä suurimpana asiana oli tiedustelulakien toimivuuden arvio, josta eduskunta on edellyttänyt selontekoa. 

Kävin puhumassa HAUS kehittämiskeskuksen 50-vuotisjuhlassa, jossa henkilöstön kouluttamiselle todettiin olevan aiempaa enemmän tarvetta työn muuttuessa. Tilastokeskuksen sidosryhmätilaisuudessa totesin tietotalouden olevan myös kiertotaloutta ja hyödynnettävyyden sekä tietopohjaisen päätöksenteon vahvistamisen tarpeen. Hankinta-Suomi keräsi 900 kuulijaa, eli aihe on todella ajankohtainen. Vuosi sitten tehty strategia on lähtenyt hyvin käyntiin ja mittareiden seuranta tulee hieman viiveellä, kunhan uudet työvälineet ovat myös laajasti käytössä. 

Olemme valmistelemassa valtioneuvoston periaatepäätöstä teknologianeuvottelukunnan esitysten pohjalta ja tästä kävimme palaveria, jossa keskustelua myös uuden ministeriryhmän aloituksesta. Muita viikolla olleita tilaisuuksia olivat STTK Etelä-Kymen tapaaminen, JHL Kaakkois-Suomen seminaari sekä puolueen kuntaryhmän puheenjohtajiston ja valmistelijoiden palaveri. Viikon aikana vietimme myös kahdet läksiäiset ja on ilo huomata, että valtio työnantajana kiinnostaa eli uusia hakijoita eläköityneiden tilalle on. Toisaalta on hienoa, että on myös aktiivisuutta vaihdoksiin ja uusiin haasteisiin valtionhallinnon sisällä. 

Viikonloppuna oli ensimmäisen kerran koronarajoitusten jälkeen mahdollisuus järjestää toritapahtuma ja se osui sopivasti puolueen toimintapäivän kohdalle. Olimme laajasti liikkeellä eri puolilla Suomea ja itse halusin aloittaa kansalaistapaamiset Karhulan torilta. Ihana päästä keskustelemaan laajasti ihmisten kanssa, kun kuntavaalien jälkeen ei ole ollut tilaisuuksia ja toisaalta hyvinvointialuevaalit tulevat jo tammikuussa. Torikeikan jälkeen kävimme omassa valtuustoryhmässä työseminaaria, jossa oma aiheeni oli tulevaisuuden kunta. Aivan ihana syksyinen keli mahdollisti mukavan ulkoilun ja kävimme testaamassa Vehkalahden Veikkojen ylläpitämät Portimon polut Haminassa. Tullessani kansanedustajaksi edeltäjäni antoi neuvon yhdestä vapaapäivästä viikossa, tästä en valitettavasti aina ole pystynyt pitämään kiinni, mutta siinä on ideaa. Jaksamisen kannalta kokonainen päivä täysin vapaalla muutaman viikon välein auttaa mieltä sekä helpottaa jaksamista.