Viikko 40 / 2020

Viikon fiilikset

Syksyn ensimmäinen välikysymys taloudesta ja työllisyydestä keskusteltiin ja äänestettiin. Huomionarvoista on, että kokoomus haluaa pitää tiukkaa talouskuria, mutta esittää keinoksi taloudenhoitoon runsaita veronalennuksia, jotka eivät ole rakenteellisia uudistuksia eivätkä tuo työpaikkoja kuin ainoastaan tässä kohdin, kun koronan vuoksi ihmiset eivät kuluta normaalisti. Toinen, rakenteellisempi esitys kokoomukselta on paikallinen sopiminen, jolle VM:n laskelmissa ei kuitenkaan ole todennettu työpaikkoja lisäävää vaikutusta. Toisaalta esimerkiksi Kotkamills on tehnyt paikallista sopimista koko ajan nykyisellä rakenteella, joten kyse on luottamuksesta. Keskustelu jatkuu seuraavilla viikoilla, kun budjetti on esittelyssä eduskunnassa. Huomioitavaa on, että työllisyystoimien lisäksi hallituksen budjettiesitys on tuloeroja tasaava. 

Suurimmalta osin viikko kului sote-ministeriryhmän kanssa. Kalenterini mukaan kokoonnuimme seitsemään kokoukseen sekä koko sunnuntain. Lisäksi aihetta käytiin läpi omassa eduskuntaryhmässä ja valiokuntaryhmien kanssa muutamia kertoja sekä puhelinkokouksin. Viikonlopun aikana virkamiehet olivat käyneet läpi lausunnot, joita aloimme purkaa käyden samalla keskustelua siitä, mitä niiden pohjalta olisi tehtävissä, jotta saadaan lopulliset pykälät tehtyä. Useissa tapauksissa lausunnon antajat ovat laajasti keskenään erimielisiä ja jopa vastakkaisia, joten taiteilu ei ole aivan helppoa. Materiaalia on paljon, mutta onneksi kaikki ovat valmiita muutaman viikon tiukkaan rutistukseen. Samalla porukalla pohjustimme myös keskustelua ravintoloiden aukiolorajoituksista, jotka olivat koko hallituksen neuvottelujen aiheena. Siirtyminen alueelliseen päätöksentekoon taudin lisääntyessä alkaa pikkuhiljaa toteutua. Tässä Kainuu toimii hyvä esimerkkinä siitä, miten tauti saadaan nopeasti rajattua. Alueilla, joilla ketjut eivät ole enää selvillä, tilanne on hankalampi. Maat, joiden osalta matkustamista ei suositella ollenkaan, lisääntyivät kuluneella viikolla. 

Kestävän kasvun ohjelma eli EU:n elvytyspaketti on tällä hetkellä aluekierroksella, johon osallistuin Lappeenrannan tapaamisen osalta. Samalla tapasimme ihmisiä torilla. On hyvä kuulla laajasti eri tahoja, kun mietitään miljardien eurojen suuntaamista tulevaisuuden kasvuun ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Kävimme tätä läpi myös omassa johtoryhmässä, kun ohjelman koordinaatio on valtiovarainministeriöllä. 

Muita viikon aiheita olivat valtionhallinnon johtamisen kehittäminen: miten ylimmät virkamiehet valitaan ja mikä on uudenlainen johtamismalli, joka tulee näkymään myös virastojen ja osastojen tulossopimuksissa. Kuthanekissa oli käsittelyssä pitkä lista lakeja, joilla on vaikutuksia kuntiin. Näistä merkittävänä olivat budjettiin liittyvät lait. Omalla porukalla kävimme läpi myös fossiilittoman liikenteen tiekarttaa sekä teimme Demokraatin kirjahyllyhaastattelun.   

Viikkoon mahtui myös hankala tilanne, joka liittyi ratalinjauksiin. Vuosi sitten talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää vaihtoehtoja itään menevien raidehankkeiden osalta ja tuo asian sitten taloon uudelleen käsiteltäväksi. Kun kyseessä on isoja hankkeita, oletus on myös, että niistä päätetään yhdessä tai ainakin parlamentaarisessa työryhmässä. Nyt ministeriö toi asian julkisuuteen yllätyksenä kaikille. Perusteena oli, että rahoitusta ei löytynyt kunnista toiselle ratalinjaukselle. Tämän rahoituksen on kerrottu löytyvän ja seuraavaksi katsotaan millä prosessilla asiassa edetään. Mitään aikataulua varsinaiselle käsittelylle ei ole kerrottu. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Toivottavasti linjauksissa huomioidaan vahvasti myös elinkeinoelämän intressit sekä alueet, joille ei tällä hetkellä ole raideyhteyttä lainkaan.