Selätetään kuntien koronavaikeudet yhdessä

Kunnat-uutiskirje lokakuu 2020

Kunnat selvisivät koronan ensimmäisestä aallosta hyvällä ja nopealla toiminnalla kiitettävästi. Valtion 4. lisätalousarvion yli 1,4 miljardin euron tukipaketilla tavoiteltiin sitä, ettei kuntien tarvinnut toteuttaa pika-aikataululla säästötoimia. Tuen tarkoituksena on se, että kuntien järjestämät peruspalvelut pysyvät saatavilla ja niitä on voitu jopa lisätä. Samoin välittömiä koronakustannuksia ei olet jätetty kuntien kontolle, vaan valtio hoitaa ne leveämmillä hartioillaan.

Kunnat olivat erilaisessa asemassa jo ennen koronaa, mutta on selvää, että korona on vaikuttanut kaikkiin kuntiin – joihinkin taloudellisten menetysten muodossa toki muita enemmän.

On selvää, että kunnat tarvitsevat tukea vielä tänä ja ensi vuonna. Siksi hallitus päätti syyskuun budjettiriihessä, että kuntien ja sairaanhoitopiirien rahoitusta lisätään merkittävästi vielä vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa. Ensi vuodelle jatketaan yhteisöveron jako-osuuden muutosta kuntien hyväksi sekä lisätään vielä peruspalvelujen valtionosuutta.

Vuodet 2020 ja 2021 ovat koronan vuoksi kunnille vaikeita. Hallitus tukee kuntia yhteensä kaikkiaan yli 5 miljardilla eurolla, mikä tasapainottaa kuntien tilannetta merkittävästi. Tuesta 2,85 miljardia euroa jaetaan kuntiin yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla ja peruspalvelujen valtionosuuksia lisäämällä sekä tukemalla sairaanhoitopiirejä suoraan.

Myös kuntien tekemät koronatestit, maskit, suojavarusteet ja muut koronaan välittömästi liittyvät kustannukset korvataan. Suoran taloudellisen tuen lisäksi kuntia tullaan vastaan alijäämän kattamisajan pidentämisellä. Myös tällä on iso merkitys kuntien kyvylle ylläpitää palveluja ja huolehtia kuntalaisten perusoikeuksista. On tärkeää, etteivät kunnat joudu koronan vuoksi kohtuuttomiin tilanteisiin.

Pidän tuen kokonaisuutta tärkeänä. Uskon, että selätämme koronan aiheuttamat haasteet yhdessä. Tässä kirjeessä kuvataan tarkemmin hallituksen tekemät päätökset.

Kommentit

Jätä kommentti