Viikko 37

Viikon fiilikset

Meneillään on paljon asioita samanaikaisesti: sote-alan työmarkkinaneuvottelut ja eduskunnassa käsittelyssä laki välttämättömän terveydenhuollon sekä kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana ja Uniperin ja Fortumin neuvottelut Saksan kanssa, monien muiden asioiden lisäksi. Aloitin viikon Kymenlaakson hyvinvointialueen johdon tapaamisella, keskusteluissa kysymys siitä miten rahoitus riittää. Samaa asiaa käytiin läpi myös hyvinvointialueiden tilannekatsauksessa sekä sote-ministeriryhmässä. Hyvinvointialueiden ohjaus on muuttumassa projekti- tai muutoksen organisoinnista vakituiseksi, joten pohdimme myös talon sisällä miten ohjaus organisoidaan ja myös neuvottelukunnat ovat valmisteluvaiheessa. Viikolla oli koolla myös koronaministeriryhmä, jossa olisi tarve saada tartuntatautilakia muutettua, jotta olisimme valmiita mikäli seuraava epidemia iskee. Ei kuitenkaan näytä helpolta löytää yhteistä tahtoa varautumisesta.

Valtioneuvosto lähetti ylimääräisessä istunnossa eduskuntaan lain,jolla turvataan välttämättömin hengen ja terveyden hoito. Eduskunta käsitteli lakia ja ensimmäiset äänestykset olivat pykälien osalta jo perjantai-iltana. Lakia käytiin läpi ennen eduskuntaa ja muutoksia tehtiin vielä eduskunnassa, jotta laista saadaan riittävän tarkkarajainen, vaikkakin tilanteiden muuttuessa nopeasti pitää olla varautunut.

Työmarkkinaneuvottelut jatkuvat sovittelijan johdolla viikon aikana.

Kuntamarkkinat olivat koolla kuntatalolla taas koronan jälkeen tuhansien osallistujien voimin ja oli hienoa tavata monia kuntaihmisiä. Pidimme valtiovarainministeriön oman seminaarin pohtien kuntien tulevaisuutta ja tapasimme myös demareiden kuntapäättäjien kesken omassa tilaisuudessa sekä isolla porukalla iltatärskyillä. Viikon aikana kävimme läpi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta, jossa pitkästä aikaa tulossa myös negatiivisia, eli valtiolle takaisinpäin maksettavia, johtuen sote-menojen merkityksestä siirron aikana. Tapasimme kuntarahoituksen kanssa aiheena energiayhtiöiden johdannaispörssistä johtuvat tilanteet, joihin Kuntarahoitus on valmistautunut. Toisena aiheena myös hyvinvoitnialuiden lainanotto- ja saantimahdollisuudet, joissa meneillään muutamia prosesseja valtuuksien osalta. Myös kuthanek oli koolla ja saimme kaikki budjettilait käsiteltyä. Harmittavasti kiistanalainen maankäyttö- ja rakennuslaki jota on jo palasteltu, jäi yhä riitaiseksi kuthanek-käsittelyssä. Erikseen tapasin Tohmajärven kunnan edustajat, joilla huoli tehtyjen palkkaharmonisointien vaikutuksista kunnan tuleviin valtionosuuksiin.

Uniper- ja Fortum-neuvottelujen tilanne oli viikon aikana talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa kolme kertaa, joista viimeisin sunnuntai-iltana. Riskit joita 2017 ei ehkä uskottu olevan, ovat nyt realisoitumassa karulla tavalla.

Valtionhallinnon kehittämisosaston osastokokouksessa käytiin porukalla läpi mitä kaikkea on ehditty jo tämän hallituskauden aikana tehdä ja lista on mittava. Vielä on meneillään joitakin asioita ja valtion työntekijöiden etätyössä tapahtuvien tapaturmien korvauksen esittelin juuri eduskunnalle. Johtoryhmän kokouksessa monta asiaa vielä tehtävänä tälle syksylle ja näitä kävin läpi myös koko VM:n henkilöstölle, kiittäen samalla korona- ym. kriisien aikana tehdystä työstä uudistusten ohessa.

Valtioneuvostossa saatiin päätös laeista digitaalisen identiteetin ja henkilötunnuksen uudistamiseksi ja lähetettäväksi eduskuntaan. Tämä aihe kiinnosti myös Helsingin Sanomia, kun S-pankin asiakkaiden tietoihin oli päästy käsiksi ja viety rahaa toisten tileiltä. Kävimme liikenne- ja viestintäministeriön kanssa läpi kysymystä Nato-yhteensopivuudesta tietoturvan osalta. Pidimme palaverin Valtorin toimitusjohtajan valintaprosessin etenemisestä.

Viikkoon mahtui myös käynti Teollisuusliiton Eloriihi -tilaisuudessa sekä Kotkan kaupungin hallinnon pikainen tapaaminen eduskuntavierailulla. Kaikki normaalit rutiinit eli valtioneuvostot, ryhmät, kyselytunti, palaveri avustajien kanssa ym. rullasivat normaalisti. Valtuustoryhmä kokoontui sunnuntaina kuten myös talouspoliittinen ministerivaliokunta, molemmat onneksi mahdollisia etänä. Viikon ikävä asia oli tieto kotoa, että yläkerran remonttien vuoksi vettä tuli meidän keittiöön ja eteiseen, katsotaan miten prosessi tällä kertaa etenee. Hääpäivän vietto meni tänä vuonna hautajaisten merkeissä, onneksi hautaustoimisto oli suurena apuna käytännön järjestelyissä. Käytännön asioita on varsin paljon läheisen kuollessa ja tätä yritämme serkun ja muiden kanssa hoitaa; niin hautajaisia, asunnon tyhjennystä kuin kaikkien paperiasioiden selvittelyä. Näin viikkoa taaksepäin katsoessa huomaa että varsin paljon on tapahtunut.

Kuva VM:n kuntapolitiikkaseminaarin paneelikeskustelusta Kuntamarkkinoilla. Kuvassa Kuhmon kunnanjohtaja Tytti Määttä, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen ja MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.