Viikko 35 / 2021

Viikon fiilikset

Viikko alkoi kuntavierailuilla Pertunmaalle ja Mikkeliin, joista ensimmäinen valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä, joten kävimme keskustelua mitä se tarkoittaa kunnan talouden tervehdyttämisessä. Huoli sote-kulujen noususta oli kuultavissa molemmissa kunnissa, ja siitä miten vuoden 2022 jälkeen kunnalla olisi elinmahdollisuuksia, kun hyvinvointialueet aloittavat. Mikkelissä oleva sodan ja rauhan museo Muisti on avannut ovensa, joten tutustuimme samalla sen vaikuttavaan näyttelyyn. Pertunmaalla yritysvierailu kohdistui kahteen yritykseen, joissa keskustelua pitkälti työvoimapulasta, kun nuoret muuttavat pois alueelta opiskelemaan eivätkä palaa takaisin. Kuntavierailut antavat paperilla luettua huomattavasti monipuolisemman kuvan erilaisista tilanteista Suomen eri kulmilta. 

Työllisyyden ministeriryhmässä tehtiin ensimmäiset linjaukset liittyen TE-palvelujen siirtoon kunnille, jossa alueella tulee olla riittävä työikäisten määrä 20 000. Tätä ennen kävimme asiaa läpi myös puolueen työryhmän ja asianomaisten valiokuntaryhmien kanssa. Kävimme läpi omassa palaverissa myös osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä keinoja ja työkykyhanketta julkisen sektorin työntekijöiden jaksamiseksi. Valtion työnantajaroolista keskustelimme myös Euroopan tasoisesta vaikuttamisesta erityisesti sosiaalisen dialogin kautta. 

Sote-ministeriryhmä kokoontui useamman kerran vieden eteenpäin tartuntatautilakiin tehtäviä muutoksia ja hybridistrategian päivitystä. Molemmat aiheet olivat esillä myös hallituksen neuvotteluissa. 

Julkisen hallinnon kehittämisen poliittinen johtoryhmä päätettiin muuttaa digi-, data- ja hallinnon ministeriryhmäksi, jolloin saamme koordinoiduksi myös julkisen ja yksityisen puoleen liittyvät suuret muutokset ja yhteiset hankkeet sekä vaikuttamisen EU-tasolle. Kävimme tarkemmin läpi hankintastrategian etenemistä sekä alueellisen läsnäolon sekä monipaikkaisuuden toimeksiantoa. Yhtenä esimerkkinä yhteisestä työstä kävin esittelemässä Euroopan tasoisen sähköisen tunnistautumisen edistämistä EU-ministeriryhmässä, jonka osalta olemme kansallisesti hyvässä vaiheessa.

Viikon aikana olimme koolla ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän kesken, jossa aiheena ajankohtaiset budjettiasiat, aluevaalit sekä jo ensiaskeleita pidemmälle. Kokoonnuimme myös puolueen talouspoliittisen työryhmän kanssa. 

Kuntien asioista viikolla oli KUTHANEK eli kuntaliiton kanssa yhteiskokous kaikista kuntiin vaikuttavista lainsäädäntöesityksistä. Kävimme läpi valmistelutilannetta kotikuntalain muutoksista ja annoin haastattelun Polemiikki-lehteen. Kahden hallitusvuoden jälkeen kävimme läpi valtion hallinnon kehittämisosaston ja kunta- ja aluehallinnon osaston kanssa mitä kaikkea on ehditty saada aikaan ja mitä on tällä hetkellä meneillään. Huomio yksinkertaistaen on, että monessa asiasta julkisen hallinnon puolella ollaan tekemässä vuosikymmeniin suurinta muutosta ja tekemisen meininki on hienon tuntuista eri osastoilla, tehdään jotakin uutta ja vaikuttavaa. 

Puolueen työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit olivat koolla syksyn aluksi päivittäen aikataulutuksia tarvittavista töistä ja samalla tutkijan näkökulmasta identiteettipolitiikasta. Kävin virtuaalisesti puhumassa Nummelan työväenyhdistykselle poliittisen tilannekatsauksen. 

Normaalit rutiinit rullasivat omalla painollaan ja viikon muutos työskentelyssä oli yhden avustajan siirtyminen uusiin tehtäviin eli eteenpäin ja tarvitaan uusia järjestelyitä, jotka jo hyvällä mallilla. 

Viikonloppuna kävimme hakemassa saaresta tavaroita ja laittamassa paikkoja talvikuntoon.