VIIKKO 25/2021

Viikon fiilikset

Viimeinen sote-äänestys on saatu ohi. Virallisesti enää puuttuu presidentin esittely ja laki on voimassa. Suuret kiitokset kaikille nyt ja vuosien aikana uudistusta yrittäneille ministereille ja virkamiehille sekä asian käsittelyyn osallistuneille kansanedustajille. Tällä kertaa toteutus alkaa vasta lakien valmistuttua, kuten normaalisti, joten heti jo kesän aikana aloittavat väliaikaiset toimielimet ja vaalit pidetään tammikuussa, jotta uusille valtuutetuille jää 10 kuukautta aikaa tehdä tarvittavat päätökset. Monta lakia tarvitsee vielä käydä läpi, joihin tulee muutoksia jo pelkästään järjestäjän muuttuessa, mutta niiden valmistelu on hyvässä vaiheessa. Tämän hallituksen aikana on saatu eteenpäin jo ainakin kolme uudistusta, joiden ensimmäiset linjaukset on tehty yli 10 vuotta aiemmin. Nämä ovat hoitajamitoitus, oppivelvollisuus toiselle asteelle ja sote. Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä ja tietysti paljon työtä. On hienoa nähdä, että nämä toteutuvat, sillä vastustajia kaikkeen löytyy kyllä runsaasti, mutta meidän on nähtävä pidemmälle. 

Sote-ministeriryhmä oli koolla useamman kerran, keskittyen erityisesti rajoitusten purkuun. Valitettavasti ihmisten oma vastuullisuus ei aina toimi ja koko viikonlopun ajan on saatu katsoa kasvavaa määrää Venäjältä kisamatkalta tulleiden tartuntoja, joista monetkaan eivät ole toteuttaneet omaehtoista karanteenia. Toivottavasti jo hyvään vaiheeseen päässet alueet eivät joudu ottamaan uusia rajoituskeinoja käyttöön, kun juuri oli tavoite, että kesällä päästään samaan tilanteeseen kuin viime kesänä. Talouspoliittisessa ministerityöryhmässä päätimme kotimaiseen rokotetuotantoon liittyvistä linjauksista erityisesti tulevaisuuden huoltovarmuutta ajatellen. 

Julkisen hallinnon uudistamisen ministeriryhmässä kävimme läpi strategian etenemistä, sähköistä henkilötunnusta ja tulevaisuuden kuntatyön vaihetta. Paljon on meneillään ja näyttää siltä, että kestävyysvajeen taitamiseksi tarvittavat satsaukset tuleville vuosille hankintojen, tilojen ym. osalta ollaan saamassa tehtyä. Lounais-Suomen AVien haastattelut saatiin loppuun ja valinta tehtyä, eli päätökseen päästään myöhemmin kesällä. Päätös ICT-osaston johtajasta saatiin myös tehtyä valtioneuvostossa, kunhan turvallisuustarkastukset valmistuivat. TKI-rahoituksen nostaminen 4% BKT:sta on kaikkien puolueiden yhteinen ja siksi aloitimme yhteisellä pääministerin kutsumalla parlamentaarisella keskustelulla, jonka jälkeen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä. Iltakoulussa kävimme läpi ilmastonmuutoksen haasteeseen tehdyt linjaukset ja mitä on vielä tehtävänä, jotta 2035 tavoitteeseen päästään. Olemme hyvällä tiellä, mutta yhä tarvitaan sekä elinkeinoelämän että julkisen sektorin toimia ja kansainvälisestä aktiivisuutta. 

Kuntien asioissa tällä viikolla olivat keskustelussa esimerkiksi joidenkin haluama alaskirjausten helpottaminen ja arviointimenettelyn kriteereiden muutos. Kävimme myös läpi kustannusten jaon muutosta sekä digiavustusten jakoa turvallisuuden ja teknisen puolen hankkeisiin. Isona asiana oleva työllisyyden siirto kuntien vastuulle oli esillä työllisyyden ministeriryhmässä, jossa tulemme myös osaltamme olemaan paikalla aina asiaa käsiteltäessä. Oman puolueen kuntatalousryhmässä kävimme läpi reunaehtoja, joilla rahoituksen uudistamista olisi hyvä viedä eteenpäin. 

Julkisen hallinnon puolella oli OECD-seminaari avoimen kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon sekä demokratian lisäämisestä. Saimme edellisellä viikolla hyvän koosteen ajatuksista, joilla voimme kehittää omaa toimintaamme, vaikkakin olemme jo tehneet paljon. Muuttuvassa poliittisessa tilanteessa on kuitenkin vaaroja, joita on vältettävä ja toisaalta aina kehitettävä parempia tapoja toimia. 

Puolueen talouspoliittinen työryhmä oli koolla ja omassa kabinetissa kävimme läpi myös verotukseen tarvittavia muutoksia, jotta hallitusohjelman uudistukset etenevät ja Suomi pysyy mukana, kun G7, OECD ja jossakin kohdin jopa EU veivät asioita eteenpäin.  

Ministerit olivat iltakoulun lisäksi koolla raha-asioiden ja valtioneuvoston istunnoissa Kesärannassa, jossa pystyimme ulkotiloissa kokoontumaan koko porukalla. Oli kiva olla eduskuntaryhmän kanssa koolla ja juhlisimme samalla sote rutistuksen saamista loppuun. 

Juhannuksen vietto oli kelien puolesta aivan ihana, kun jo reilun viikon jatkunut kesäinen keli mahdollisti mukavan saaressa olon koko perheelle.