Viikko 23/2021

Viikon fiilikset

Kuntavaalit käytiin koronan vuoksi varsin poikkeuksellisissa oloissa. Ensin vaalit jouduttiin siirtämään, sitten ennakkoäänestysaikaa pidennettiin, äänestyspaikkoja mukautettiin terveysturvallisiksi, vaalityö oli rajoitettua ja lopputulos nökyi ehkä heikkona äänestysprosenttina ja tuloksen heittelynä galluppien perusteella odotetuista tuloksista. Kuntavaalien lopputulos oli maan tasolla kokoomus ensimmäisenä, sitten järjestyksessä demarit, keskusta, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Nykyisten hallituspuolueiden kannatus oli 56.1%, vaikka tietysti alueellisesti on suuriakin eroja. Kymessä ja Kotkassa demarit säilyttivät asemansa suurimpana puolueena, ja Kotkassa myös lisäsimme hieman kannatusta. Uusin oman paikkani ja samalla tyttäreni tuli valittua valtuustoon.

Harmittavin asia näissä vaaleissa oli äänestysprosentin jääminen 55,1% ja Kotkassa 47,7%, joka on aivan käsittämättömän huono. Tähän ehkä vaikutti ajankohta, mutta on kummallista, että kuntien asiat, jotka ovat jokaista lähellä, eivät saa ihmisiä liikkeelle, kuten esimerkiksi presidentinvaalit. Tätä on pohdittava yhdessä kaikkien puolueiden kesken.

Koronatilanne onneksi helpotti niin, että pääsimme kampanjoimaan viikonloppuna ensimmäistä kertaa ja pidimme vaalikahvilaa myös sunnuntaina, joka oli mukava päätös vaalityölle. Kävin lauantaina Kotkan lisäksi myös Haminassa ja virtuaalisesti puhumassa sote-asioista ehdokkaiden kanssa Porvoossa. Vaalien aikana on ollut kymmeniä tilaisuuksia eri puolilla Suomea ja toivottavasti kuntakierrokset ministerin tehtävässä ja puolueen tilaisuudet voidaan syksyllä tehdä jo paikan päällä. Isot kiitokset kaikille nyt luottamustehtävän jättäville ja kaikille ehdolla ja takoissa mukana olleille. Vaikka nyt tuntuu, että iso työ on tehty, on se vasta alkamassa, kun valtuustokausi pyörähtää käyntiin ja isot muutokset odottavat, sekä sitä myöten jo seuraavat vaalit, eli hyvinvointialueiden vaalit.

Kuntien asiat olivat viikolla vahvasti esillä, kun kävimme Kuthanek-käsittelyssä läpi tilinpäätöksiä ja useita lakiesityksiä sekä niiden vaikutuksia kuntiin. Kävimme seminaarissa läpi kuntien valtionavustustoiminnan uudistamista ja pidimme palaveria työllisyyden palvelurakenneuudistuksen muutoksista järjestämisen, vastuiden ja rahoituksen osalta kuntiin. Kuntien asiat nousivat esille myös kyselytunnilla, joka sinänsä oli odotettavissa ennen kuntavaaleja.

Sote-ministeriryhmä oli koolle neljä kertaa, kun yritimme saada hybridistrategian päivitystä ja tartuntalakia matkustamisen edellytyksistä eteenpäin. Näiden osalta tuli viivästys, kun sote-valiokunnan käsittelyssä olevista asioista, muutamat tulivat ministeriryhmän pöydälle. Samalla, kun lain käsittely etenee eduskunnassa, pitää käydä jo läpi seuraavia askeleita ja saimme juuri lausuntopalautteen väliaikaisesta rahoituksesta. Vaalipiirissä toimiva Vaalijalan kuntaryhmä oli kutsunut meidät kuulemaan näkemyksensä sote-lain osalta, eli kävimme läpi, miten asiakkaiden palvelut ja toisaalta henkilöstön osaaminen voidaan säilyttää.

Julkisen hallinnon aluekierros käytiin loppuun ja palaute eri puolilta on kannustavaa. On hienoa havaita, että ajatus yhtenäisestä julkisesta hallinnosta, jossa valtio ja kunnat sekä kela ovat mukana saa kannatusta, vaikka alueelliset näkökulmat ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Kävimme omassa johtoryhmässämme läpi myös, miten kaikki eri sektorit ovat etenemässä. Huoli on tällä hetkellä vielä rahoituksen suuntaamisessa, jotta julkisen talouden suunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Kevan sijoitus ja rahoituspuolen tarkastelu kuuluu luonnollisesti finanssivalvonnalle, mutta hallinnollinen valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle.

Kävimme oman osamme valvontatarkastuksesta, jossa positiivista oli sijoitusten hyvä tuotto, palkkasumman kasvu ja eläkkeiden haun vähentyminen, joka toivottavasti on pidempiaikainen suunta. Puhuimme myös Kevan uudesta tehtävästä työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisäämisessä.

Oman alueen osalta kävimme sataman, yrityspalvelun ja kaupungin johdon kanssa läpi isoja hankkeita eli keskustelua biojalostamon ja akkutehtaiden sijoittumisen edellytyksistä. Erilaisia ja eri kokoisia hankkeita pitää olla meneillään, jolloin jotkut niistä voivat toteutua. 

Kaikenlaiset hässäkät ja ylilyönnit, joita nostettu esille nyt ennen vaaleja jäävät toivottavasti nyt vähemmälle ja voimme keskittyä enemmän oikeisiin sisältöihin. Kesälomaakin on toiveissa pitää, jos/kun korona pysyy aisoissa ja sote saadaan maaliin, molempien osalta olen tällä hetkellä toiveikas.