Viikko 22 / 2020

Viikon fiilikset

Koronan uusien tartuntojen ja hoidettavien määrä on vähentynyt ja keskustelu rajoitusten avaamisesta on suuntana Suomessa ja koko Euroopassa. Viikon lopulla tehtiin uudet linjaukset kausityöntekijöiden määrän lisäämisestä sekä kotimaassa matkustamisesta. Viro on avaamassa matkailun myös suomalaisille ja Tanska ja Norja harkitsevat mahdollisuutta matkustaa naapurimaassa. Ruotsin tilanne on kuitenkin niin poikkeava, että ruotsalaisten matkustussuositukset ovat yhä kotimaan matkustusta. Tilanteet muuttuvat ja Suomessakin on seurattava miten tilanne kehittyy, kun kuun alusta aukeavat ravintolat, kirjastot, museot ja liikuntapaikat ja kokoontumissuositus nousee kymmenestä viiteenkymmeneen. Perjantaina eduskunta äänesti tartuntatautilain muutoksista, jotka koskivat ravintoloiden avaamisen rajoituksia, minkä jälkeen saimme sen takaisin valtioneuvostoon ja presidentin esittelyn jälkeen vahvistimme asetuksen.

Kuntapaketista, eli kuntien tukemisesta koronan aiheuttamien vero- ja maksutulojen alenemisen sekä kasvavien kustannusten kattamiseksi, neuvoteltiin pitkin viikkoa. Kävimme pakettia läpi myös Kuthanekin käsittelyssä eli lainmukaisessa yhteistyöelimessä Kuntaliiton kanssa. Pakettia sekä siihen liittyviä pöytäkirjamerkintöjä valmisteltiin vielä viikonloppunakin. Suurin ja merkittävin päätös kuntiin liittyen oli kuitenkin työmarkkinaneuvottelujen päätyminen neuvottelutulokseen, jonka kaikki järjestöt hyväksyivät. Nyt on työrauha syksyllekin turvattu. Kuntiin liittyen kävimme palaverin myös seuraavasta digikannustin rahoituskierroksesta sekä kotikuntalain muutosten työryhmätyöstä. Sote-ministeriryhmä oli koolla todeten aikataulun, jolla 47 lakiesitystä on lähdössä lausunnolle kesän aikana, jotta tarvittavat muutokset saadaan syksyllä tehtyä. Oikeusvaltioministeriryhmä kokoontui myös kuluneella viikolla, mutta ei samalla tavoin kiireellisten asioiden paineessa.

Iltakoulussa kävimme läpi kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda2030 raportointia sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden suunnitelmaa. Pääministerin ollessa poissa teimme vaadittavat linjaukset kirjallisella menettelyllä, mutta emme käyneet neuvotteluja. Talouspoliittinen ministerivalokunta kokoontui akuuttien aiheiden tiimoilta, joita oli esimerkiksi varustautuminen suurten yritysten tuen tarpeeseen.

Osallistuin OECD:n haastatteluun julkisen hallinnon luottamuksesta, jota Suomi on yhtenä maana mukana kehittämässä. Mielenkiintoisia eri kokemukset erityisesti nyt koronakriisin aikana eri maissa. Tallensimme samassa yhteydessä myöhemmin esitettäväksi Tiedon hyödyntämisen seminaarin avauspuheenvuoron ja EKAMIn valmistujaisjuhlien puheenvuoron. Käyhän se näinkin, mutta hieman on jo aiemminkin ollut outoa puhutella suurta joukkoa sähköisten yhteyksien takaa ja etukäteen tehtynä. Tekniikka kuitenkin mahdollistaa tämän kaiken. Aihetta sivuten – oli valmistunut raportti, josta käy ilmi, että fyysinen asiointi on puolittunut eli ihmiset ovat siirtyneet verkkoon ja sama linja jatkuu, minkä vuoksi on järkevää miettiä uudelleen koko asiointiverkosto ja rakentaa se entistä vahvemmin yhteispalvelupisteiden muotoon. Tarvitsemme myös uudet ohjeistukset etätyöstä valtionhallintoon sekä sairauspoissaolojen sääntöihin.

Viikonloppuna oli loistava keli ja saimme myös jatkettua viime kesänä aloitettua laituriprojektia.