Kuntakirje 3.6.

Hyvä kuntatoimija!

Hallitus päätti eilen kuntien koronatuen määrästä. Olen tyytyväinen, että tavoite kuntien merkittävästä tukemisesta meni läpi.

Kunnat järjestävät kansalaisten perusoikeuksien kannalta keskeiset palvelut ja huolehtivat alueellaan elinvoimasta ja investoinneista. Haluan kiittää kuntia hyvästä yhteistyöstä asian valmistelussa! Tästä on hyvä jatkaa yhteistä tuen ja keinojen pohdintaa.

Myös ensi vuodesta on tulossa kunnille haastava, vaikka kaikkia talouden raameja onkin vielä hankala arvioida. Budjettiriiheen mennessä yhteinen tilannekuvan luominen kuntien kanssa jatkuu. Elokuussa tiedämme toivottavasti enemmän kriisin aiheuttamasta talouden notkahduksesta.

Kunnille kohdennetaan peruspalvelujen valtionosuuden, harkinnanvaraisen valtionosuuden, yhteisöveron jako-osuuden, sairaanhoitopiirien tuen ja joukkoliikennetuen myötä yhteensä noin 1,5 miljardin euron tuki. Osa tästä tuesta kohdennetaan peruspalvelujen valtionosuutta nostamalla lasten ja nuorten sekä ikäihmisten tukemiseen. STM ohjeistaa näiden kohdentamisesta tarkemmin. Onkin tärkeää, että kunnat huolehtivat koronan jälkeen kaikkien heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelujen lisäämisestä. Lisäksi OKM on kohdentamassa valtionapua varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Joukkoliikennetuki kohdennetaan LVM:stä.

Kuntien ja valtion kumppanuutta ja luottamusta on mitattu kevään aikana ennen näkemättömällä tavalla. Koronakriisi ei ole kenenkään vika, mutta siitä aiheutuu erilaisia haasteita kaikille tahoille. On tärkeää, että pystymme yhdessä ratkaisemaan julkisen talouden haasteita lähivuosina samaan aikaan, kun tulevaisuusinvestointien ja palvelujen tarve kasvaa. Kunnat huolehtivat niille asetetuista tehtävistä ja velvoitteista joita osin säädellään hyvinkin tarkasti ja osassa kunnille on jätetty toteutukseen enemmän harkintaa. Kuntien tulevaisuutta pohtiessa on hyvä pitää mielessä, ettei kaikista tehtävistä ole tarkoituksenmukaista säätää täsmällisesti. On kuitenkin selvää, että kansalaisten yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien näkökulmasta kaikkia tehtäviä ei voi jättää täysin vapaasti järjestettäväksi. Näiden vaihtoehtojen kesken on tehtävä pohdintoja, jotka vaikuttavat kuinka vahvoja ja itsenäisiä kunnat ovat tulevaisuudessa.

Valtion rahoitus korvaa kuntien menoista noin 25 prosenttia Kuntien perustuslaillinen itsehallinto nojaa vahvasti niiden omaan rahoitusasemaan, jota on tulevina vuosina vahvistettava. Kunnat eivät voi olla vain valtion päättämien tehtävien hoitaja, vaan niiden tulee olla asukkaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman moottoreita laajasti.

Valtion tehtävä on osaltaan huolehtia rahoituksesta ja perusoikeuksien toteutumisesta yhdenvertaisesti.

Sirpa Paatero, kuntaministeri

Kommentit

Jätä kommentti