Viikko 15/2021

Viikon fiilikset

Kävimme hallituksen neuvotteluissa läpi suunnitelman siitä, miten vähennetään rajoituksia ja toisaalta mitkä väliaikaiset lait ovat päättymässä. Joudumme yhä jatkamaan joidenkin lakien voimassaoloa tilanteen epävarmuuden vuoksi. Tautitilanne näyttää paranevan, mutta liian nopea rajoitusten purku on monissa maissa nostanut tartunnat uudelleen, joten yritämme välttää tämän tilanteen. Suunnitelma on ollut laajalla lausuntokierroksella ja erikseen kuulimme kuntien ja Kuntaliiton näkemykset tilanteesta. Hyvä keskustelu, jossa korostui kuntien vastuu niin koronan hoidosta, testauksesta kuin rokotuksista sekä hoito- ja hoivavelasta, koulujen ja päiväkotien tilanteesta sekä harrastuksista ja erilaisista julkisista palveluista, kuten kirjastoista. Kuntatalousohjelma tehdään aina yhdessä Kuntaliiton kanssa ja sen vuoksi se oli myös käsittelyssä Kuthanek-kokouksessa. Epävarmuus budjettiriihen päätöksistä jättää tilanteen kuntatalouden osalta vielä auki, kunnes riihi on käyty ja kuntatalousohjelma julkistetaan 3.5. 

Oikeusvaltio- ja sote-ministeriryhmissä sekä poliittisessa johtoryhmässä varustauduimme puoliväliriiheen tarkastelemalla kahden vuoden jaksoa sekä taakse- että eteenpäin ja muotoilemalla kirjaukset liittyen kehykseen. Kehysriihi on ollut aiheena myös useammassa oman ministeriryhmän kokouksessa, puolueen talouspoliittisessa työryhmässä sekä eduskuntaryhmässä. Tärkeintä on, että asiat, joista on sovittu jo hallitusohjelmassa tai muuten päästy aiemmin yhteisymmärrykseen, pitävät. Työllisyystoimet tulevat olemaan merkittävinä keskustelussa ja pitää huolehtia, että kasvu jatkuu. Se puolestaan vaatii yhä elvyttävää politiikkaa. Kasvu eli työpaikkojen lisääminen on paras keino lisätä työllisyyttä. 

Hallituksen neuvotteluissa saatiin katsaus kybersuunnitelmaan sekä rahapelituottojen jakamisen tulevaan malliin Liikasen raportin pohjalta. Eduskuntaryhmä antoi evästystä järjestöjen tulevaan tukeen todeten, että tärkeää on toisaalta huolehtia Veikkauksen monopoliasemasta ja arpajaislain pikaisesta etenemisestä sekä toisaalta järjestöjen tuen tason jatkumisesta mahdollisimman tasaisena. Nyt on tuottojen alenemaa katettu budjetista ja näin on tehtävä myös tulevina vuosina. Samanaikaisesti on valmisteltava pidemmälle ajalle malli, jolla voidaan turvata järjestöjen toimintamahdollisuudet. Järjestökenttä on laaja ja moninainen, minkä vuoksi on tärkeää yhdistää tämä myös VM:n sisällä olevaan digitalisointiin ja yhtenäistämiseen. 

Lapset ja nuoret olivat aiheena Unicefin Lapsiystävällinen kunta -keskustelussa, jossa kävin läpi nyt ensimmäistä kertaa tehtyä lapsistrategiaa, johon kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet.  

Pidimme valtiovarainministeriön yhteisen sekä omien osastojen johtoryhmän. Monta asiaa ja esitystä on liikkeellä. Ministerin työ on julkisen ja poliittisen puolen lisäksi paljon hallintoa ja johtamista, joihin sisältyy satoja työntekijöitä, monia yhtiöitä, tulostavoitteita ym. Onneksi Suomessa on malli, jossa kaikkia johtavia viranhaltijoita ei vaihdeta vaalien jälkeen. Näin normaaliin hallinnon juoksutukseen ei tule aukkoja. Valtion liikelaitos Senaatti, jolla on nyt myös tytärliikelaitoksena Puolustuskiinteistöt, on ollut eduskunnan mielenkiinnon kohteena usein: nyt olimme kuultavana apulaisoikeusasiamiehen lausunnon pohjalta hallintovaliokunnassa. 

Valtiovarainministeriön toisesta puolesta eli veroasioista kartalla pysyminen kuuluu myös omaan tonttiini. Kävimme valtiovarainvaliokunnan sd-porukan sekä ministeriryhmän kanssa keskustelun kansainväliseen verotukseen liittyen. Suomen tulee olla aktiivinen niin OECD- kuin EU-linjausten tekemisessä, jotta voimme vaikuttaa ennakkoon sen sijaan, että vain toteaisimme mitä muut ovat päättäneet. Verojen välttelyn estäminen ja yritysten reilun kilpailun mahdollistaminen ovat onneksi tulleet Yhdysvaltojen aktiivisuuden vuoksi ajankohtaiseksi keskusteluun. 

Kuntien tilanne on aiheena aina ja nyt pääsin kommentoimaan Kalevi Sorsa -säätiön tekemää selvitystä alueellisesta eriytymisestä. Mielenkiintoisia uudenlaisia näkökulmia, kuten ajatus eriytymiskehityksen kääntämisestä niin päin, että vahvistetaan sitä ja eriytetään tehtävät ja rahoitus reilusti eri kuntien osalta. Tampereen tilannetta kävimme paremmin läpi Lauri Lylyn kanssa FB-livelähetyksessä. Tampere kasvaa ja uudistuu, samalla tehden yhteistyötä ympäristökuntien kanssa. Toivottavasti vaalit menevät hyvin, jotta tämä suuntaus saa jatkoa seuraavalle pormestarikaudelle. 

Erilaisia keskusteluja käytiin kulttuuri ja tapahtuma-alan tilanteesta sekä toisaalta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja harrastamisen mahdollisuuksista. Viikonloppu oli vapaa ja kelien puolesta aivan ihana ulkoilumahdollisuus. Kehysriihen asiat olivat esillä, mutta eivät vieneet kaikkea aikaa.