Digitaalisia palveluja tehdään kaikille

Digitaalisuudella on valtava potentiaali tehdä elämästämme helpompaa ja parempaa monella tavalla. Ehkä niinkin suuri, että sitä on vielä joiltain osin vaikea edes hahmottaa. Tällaisessa tilanteessa on myös aina vaarana vauhtisokeus. Siinä missä digitalisaatio merkitsee yhdelle valtavaa määrää uusia mahdollisuuksia, voi se toiselle merkitä mahdollisuuksien katoamista ja jäämistä syrjään monesta asiasta. Kaikkien edellytykset hypätä kehityksen kelkkaan eivät ole yhtäläiset.

Julkisten palveluiden digitalisaation perimmäinen oikeutus tulee siitä, että kaikki palveluita tarvitsevat saadaan pysymään mukana ja että kehitys ei syrjäytä. Ne, jotka tarvitsevat eniten julkisia palveluita, ovat myös usein niitä, joilla on heikoimmat edellytykset asioida sähköisesti ilman apua.

Jotta sähköiset palvelut olisivat käytettävissä kaikille on huolehdittava erityisesti kahdesta asiasta: sähköisten palveluiden saavutettavuudesta ja toisaalta niiden käyttöön saatavissa olevasta tuesta.

Saavutettavuus on sähköisen ympäristön esteettömyyttä. Velvoitteet palveluiden saavutettavuuteen on asetettu digipalvelulaissa. Saavutettavuus tarkoittaa, että sähköiset palvelut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä. Tärkeää on myös esimerkiksi visuaalinen selkeys ja mahdollisuus suurentaa tekstiä.

Digituen tarjoamista on kehitetty kokeiluluontoisesti digituen toimintamallin kautta. Nyt on tullut aika vakiinnuttaa toiminta ja varmistaa sen kattavuus. Kokemukset ovat joka tapauksessa monelta osin toiveita herättäviä. Digituen tarjoamista on toteutettu verkostoissa, joissa oli viime vuonna mukana jo yli 600 eri toimijaa.

Työtä on tehty, työtä on yhä tehtävänä. Julkisten palveluiden digitalisointia toteutettaessa on ensisijaisen tärkeää pitää keskiössä käyttäjä ja lähestyä käytettävyyttä juuri kaikkein heikoimmin sähköisiä palveluita käyttävien kautta. Asiaa voidaan edistää esimerkiksi ottamalla käyttäjät eri tavoin mukaan palveluiden suunnitteluun, mutta samalla käyttäjälähtöinen suunnittelu vaatii aina myös valmistelijoilta itseltään vahvaa käsitystä palveluidensa käyttäjistä ja kykyä asettua heidän asemaansa.

Toivotan kaikille hyvää kevättä!

Sirpa Paatero
kuntaministeri

Kommentit

Jätä kommentti