Viikko 43

Viikon fiilikset

Tällä viikolla kokoonnuimme ensimmäisen kerran uudella digi-, data- ja hallinto -ministeriryhmällä, hienoa että asia etenee ja saimme oman kolmen ministeriön (VM, LVM, TEM) asioista koostuvan toimiston pystyyn. Jo tätä aiemmin olemme tehneet koko julkisen hallinnon osalta päätöksiä puolueiden kesken poliittisessa johtoryhmässä ja nyt lisäsimme asioihin digitaalisuuden ja datatalouden niin julkisen puolen omassa kehittämisessä kuin yhteistyön yksityisen kanssa ja aloitimme ministeriryhmänä. Ajatus on, että tästä eteenpäin on tiedossa yksi sähköposti ja numero, jonka kautta on kontakti, eikä tarvitse arvioida minkä ministeriön tontille asia kuuluu. Samoin EU linjaukset menevät automaattisesti kaikkien valmisteluun. Myös muissa ministeriöissä olevat data-asiat ovat mukana yhteisessä valmistelussa silloin kun vaikuttavat laajemmin.

Julkisen hallinnon puolella suurin muutos sataan vuoteen teettää paljon työtä, jonka vuoksi päivitimme myös hallinnon ministeriryhmän hyvinvointialueiden etenemisestä. Kun lait ovat valmiit, on nyt tehtävä työ ratkaisujen hakemista käytännön kysymyksiin, joita alueet pohtivat ja ministeriöt yrittävät olla tässä apuna ja tukena. Omaa päivitystä jatkoimme mm. alueellisten kysymysten ja tukipalveluiden osalta. Sote-kierrokset jatkuvat ja olin paikan päällä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Keski-Suomen osalta myös kävimme erillistä keskustelua alueen ICT-hankkeesta. Puolueen sote-kierroksella vuorossa olivat Pohjanmaa ja Pirkanmaa, joissa tavoitteena kannustaa mediaa avaamaan hyvinvointialueiden kysymyksiä. Aihe myös suuri demokratia kysymys, jos äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan viestintää ministeriöistä, puolueista ja tiedotusvälineistä. Sote-ministeriryhmä oli koolla keskittyen enemmän ajankohtaiseen koronatilanteeseen ja saaden tiedoksi Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri tilanteen. Koronan ajankohtainen tilanne eli Suomen muuttuminen punaiseksi Euroopan tartuntatautiviraston määrityksessä, herättää nyt jo monet aiemmin vain rajoitusten vähennyksiä vaatineet myös todellisuuteen tarpeesta tehdä alueellisesti myös kiristyksiä. Kolmannet rokotteet on lähteneet etenemään yli puoli vuotta sitten rokotetuista.

TE-palveluiden siirto kuntiin oli esillä rahoituksen osalta työllisyyden ministeriryhmässä, jossa osa rahoituslinjauksista tehty jo aiemmin mutta nyt linjaus VOS-kriteereistä. Kuntaliiton kanssa kävimme keskustelun työllisyyspalveluiden siirrosta. Kun asia etenee nopeasti on päivityksille tarvetta. Puolueen kunta- ja työllisyysryhmä olivat myös viikolla koolla aiheen tiimoilta. Oikeusvaltio-ministeriryhmässä saimme päivitykset mm. ihmisoikeusselonteon etenemisestä ja poliisien määristä.

Kuntien harkinnanvaraiset avustukset käytiin tällä viikolla ensimmäisen kerran läpi ja tarkempi arviointi jatkuu lähiviikkoina, jotta valmius päätöksentekoon on marraskuun aikana. Kävimme läpi valtionvarojen verojaoston ja hallintovaliokunnan sd-edustajien kanssa esityksen kiinteistöveron muutokseksi, joka lähdössä lausuntokierrokselle. Tämä aihe myös esillä eduskuntaryhmässä. Kuntiin liittyvä KEVA, jonka hallinnollinen valvonta omalla tontillani, saa uuden johtajan marraskuun alusta ja kävimme tervehtimässä tehtävän jättävää.

Viikkoon mahtui myös mukavat iltamat Käpylän työväentalolla ja Paavo Lipposen keväältä siirtyneet 80-vuotisjuhlat, jotka juhlittiin aivan viehättävänä konserttina musiikkitalolla ja jossa esiintyjinä olivat Paavon ja Päivin tukemat nuoret laulajat. 

Viikonlopun virallinen osuus oli puolueen kuntapäivät, jossa pari sataa aktiivista kunta- ja tulevaa aluepäättäjää olivat koolla. Aiheita oli runsaasti, mutta oma osuuteni oli virittää ajatus tulevaisuuden kunnasta, eli mitä kunta on sitten kun sote ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille ja sen jälkeen TE-palvelut kuntiin, miten kuntien rahoitus järjestetään ja millä mallilla turvataan kansalaisten yhdenvertaiset palvelut. Iso kysymys, joka vaatii vielä paljon työstämistä, mutta välttämätöntä tehdä. Toisaalta on viehättävää olla tekemässä näitä isoja rakenteellisia muutoksia, etenkin nyt demareiden ollessa pääministeripuolueena.