Viikko 23

Viikon fiilikset

Ukrainan hankala tilanne jatkuu ja teimme valtioneuvostossa päätöksiä uuden aseellisen tuen lähettämisestä maahan. Kuvat ja kertomukset alueelta näyttävät kauhealla tavalla Venäjän kohdistaneen sotatoimet erityisesti itäisessä Ukrainassa niin vanhuksiin kuin lapsiin todella törkeällä tavalla. Toisena keskeisenä kysymyksenä ulkopolitiikan saralla on Turkin tekemä jarrutus Suomen ja Ruotsin Nato jäsenyydelle, joka vaatii erityisesti muilta jäseniltä hyvää diplomatiaa, sillä vastuu neuvottelujen etenemisestä on erityisesti NATOn johdolla.

Soten valmistelijat olivat koolla Helsingissä ja kävimme ministerikollegojen Linden ja Mikkonen kanssa kertomassa miten eri ministeriöiden näkökulmasta valmistelu etenee. Varsin positiivinen tunnelma valmistelijoiden kesken tässä kohdin kun 200 päivää aikaa aloitukseen. Kannustimme myös pitämään lomaa, sillä viimeisestä 100 päivän rutistuksesta tulee tiukka. Tapasimme henkilöstöfoorumin kanssa tauon jälkeen ja totesimme että eri puolilla on yhä epäsuhtaa siitä, miten henkilöstö on otettu valmisteluun mukaan ja miten esimerkiksi lautakunta- tai jaostojärjestelyissä henkilöstö näkyy. Kävimme läpi myös STM:n henkilöstön riittävyys -työryhmien valmistelua.

Kunta-alan työmarkkinaneuvotteluissa päästiin JAU:n, JuKon ja KT:n osalta sopimukseen, joka pohjautuu jo aiemmin sovittelulautakunnan tekemään esitykseen. Närää sopimus on aiheuttanut joissakin muissa liitoissa, mutta jos haluttaisiin kaikkia koskevat sopimukset, olisi palattava takaisin keskitettyyn malliin, joka ei tunnu sitä vastoin kiinnostavan. Kuntien seuraavaa suurta muutosta eli työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirtoa käytiin läpi eduskuntaryhmässä. Kävimme VM:n sisällä myös läpi sitä mikä on lain tasolla kuntien varautuminen. Valmiuslain kokonaisuudistukseen tulee myös tämä puoli huomioida, mutta nyt tulemme esittämään kuntalakiin pientä parannusta päätöksentekoon varautumisessa häiriötilanteissa. Kuthanekin listalla oli yksitoista kuntiin vaikuttavaa lakiuudistusta ja toisaalta tilinpäätöstiedot, jotka näyttävät, että negatiivisen tulosten tekee hieman useampi kuin edellisenä vuonna, mutta kriisikuntina pysyvät samat tutut neljä. Kuntasektorin MAL-sopimukset eli suurimpien kaupunkien ja valtion välillä tehtävät yhteistyösopimukset on arvioitu ja kävimme metropolityöryhmässä läpi kaikki 22 toimenpidesuositusta jatkokehittämisestä. Toisena aiheena oli ukrainalaisten tilapäisen suojelun mukaiset palvelut ja sopimukset kuntien kanssa.

Kahden vuoden tauon jälkeen oli vuorossa myös eduskuntapuolueiden yhteiset juhlat Kesärannassa, jossa saimme nauttia myös ihanasta kelistä. Samoin kahden vuoden jälkeen oli koolla Finanssialan yhteistyökumppaneita, ja tilaisuudessa mukana myös infopisteitä. Aina on meneillään myös vaihdoksia ja tällä viikolla vaihtui vihreiden ministerit ja omassa kabinetissa väliaikaisesta avustajajärjestelystä palattiin taas entiseen. Teimme tällä viikolla myös alivaltiosihteerihaastatteluja, joten sekin asia etenee. Kolmella puolueella oli viikonloppuna puoluekokous, mutta juuri mitään isompaa ei niistä noussut eikä henkilöitä vaihdettu.

Kotkassa oli koolla valtuuston tiedonantokokous keskittyen matkailuun ja oli kiva kuulla, että risteilijöitä kuitenkin on tulossa mukavasti, vaikka muuten ulkomaan matkailuun vaikuttaa tietysti itärajan pysyminen suljettuna. Viikonloppuna kiersin ministerikierrosta Uudellamaalla Järvenpää, Tuusula ja Hyvinkää akselilla tavaten kansalaisia tori- ja puistotapahtumissa, sekä kulttuurialan ja kuntien luottamus- ja virkajohtoa. Näistä tapaamisista myös kuvat.

Ehdin myös yhteen Lohisoiton tapahtumaan, kun pyöräilimme Lohilaanille kuuntelemaan yhtä keikkaa mukavassa ilta-auringossa.