Viikko 13/2021

Viikon fiilikset

Pääsiäisviikko, jonka piti alun perin olla eduskunnassa taukoviikko, muuttui koronan vuoksi, kun valiokunnat käsittelivät kiireellisiä esityksiä. Hallituksen neuvottelussa, jossa kävimme keskustelua rokotusstrategian muuttamisesta ja rajoituksista luopumisesta, muuttui tilanne myös uudeksi, kun jouduimme arvioimaan liikkumisrajoituksia uudelleen. Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tulimme siihen lopputulokseen, että lakia ei ole mahdollista muuttaa eduskunnassa riittävästi, joten pidimme ylimääräisen valtioneuvoston istunnon ja peruutimme lain. Illan aikana ei ollut vielä valmiutta päättää seuraavista askelmerkeistä, mutta kaikki totesivat, että tarvitsemme mahdollisesti jonkun vaihtoehtoisen mallin.

Rokotusten kohdentaminen ensisijaisesti hoitajien ja riskiryhmien rokottamiseen jatkuu ja näiden jälkeen on mahdollista tarkastella alueellisia painotuksia, jotka nekin näyttävät muuttuvan varsin nopeasti. Rokotukset sujuvat sitä mukaa kun rokotteita saadaan maahan ja miljoonan raja on jo täyttymässä. Samalla tartunnat ovat hieman laantuneet ja pääsiäisen aika, jolloin useimmat noudattivat hyvin rajoituksia, jatkaa toivottavasti hyvää linjaa. Ravintolat pysyivät kiinni ja keskustelua käytiin erityisesti kulttuurialan tukemisesta. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on poikkeuksellinen, kun varsinaisia kiinteitä kustannuksia, jotka perusteena kustannustuki 1 ja 2 -malleissa, ei alalla samalla tavalla ole. OKM on jakanut tukea, mutta se koetaan riittämättömäksi. 

Sote-uudistus etenee eduskunnan valiokunnissa ja kävimme hallintovaliokunnan asioita läpi hallituspuolueiden jäsenten kanssa. Kysymyksiä käsittelyssä on ollut paljon ja näihin on vastine lähetetty, minkä vuoksi sivumäärä on yhteensä yli 200. Kävimme oman valtionvarojen sd-ryhmän kanssa läpi kehysriiheen liittyviä veroesityksiä ja samalla myös sote-uudistukseen liittyvän lausunnon valmistelua. 

Julkisten hankintojen strategiassa olevat linjaukset on saatava käyttöön myös konkreettisesti. Tätä työtä tehdään eri teemaryhmissä Hanselin sisällä kouluttamalla hakijoita ja yrityksiä. Järjestimme keskustelutilaisuuden seitsemän valtakunnallisen yrityksen kanssa siitä, miten he kokevat vastuullisuuden huomioinnin julkisissa hankinnoissa ja miten vastuullisuuden tulisi näkyä kilpailutuksissa. Esiin nousi hyviä huomioita. Ongelmana ovat sertifioinnin ja auditoinnin puute vaatimuksissa ja toisaalta aikajänteen ja toimitusketjujen tarkastelun lyhyys. Varsin yleisenä hankaluutena näyttää olevan, että vastuullisuuskriteerit ovat niin yleiset, että kun ne täyttävät lähes kaikki, jää hankintaperusteeksi hinta, vaikka se ei olekaan ykkösperuste. Hankintalaki on muutoksessa, mutta suurin osa asioista on hoidettavissa nykyisellä lailla toimintatapoja muuttamalla. Siksi on hyvä huomata, kuinka tarpeellinen on Suomessa ensimmäisen kerran laadittu koko julkisen hallinnon hankintastrategia nostamaan nämä asiat keskusteluun. 

Pidimme puoluejohdon palaverin ajankohtaisista asioista eli käytännön asiat koronasta ja kuntavaaleista listalla. Samalla kävimme läpi myös hämmentävää tilannetta työmarkkinoilla, jossa halutaan nostattaa epävarmuutta työntekijöiden keskuuteen kyseenalaistamalla TES-järjestelmää. Tarvetta on nostaa esille, miksi tämä malli on tuonut vakautta niin työntekijöille kuin yrityksille, sillä pelkona on riitelyn lisääntyminen, joka oletettavasti näyttäytyy jo seuraavalla sopimuskierroksella. Koronan jälkeen uuden rakentamisessa tarvittaisiin entistä enemmän yhtenäisyyttä, mutta tämä ei näytä olevan kaikkien tahto. 

Valtuustoryhmässä kävimme hyvää keskustelua seuraavan valtuuston toimintatavoista ja ilahduttavaa oli havaita, että Kotkassa on tunnelma ja toisten valtuutettujen kunnioittaminen parantuneet niin, että kokouksissa puhutaan aidosti asioista. Toivottavasti tämä hyvä suuntaus jatkuu myös alkavalla kaudella. 

Pääsiäinen vietettiin perheen kesken kotosalla ja ulkoillen. Kevät näyttäytyy jo vahvasti, kun jäät ovat pitkälti lähteneet ja ensimmäiset kukat näkyvät auringon lämmittäessä. Valoa kohti on hyvä kulkea.