Viikko 12 / 2020

Viikon fiilikset

Poikkeusolot ja siihen liittyen valmiuslaki ovat nyt käytössä ensimmäistä kertaa rauhan aikana Suomessa.

Onneksi meillä on varsin tuore valmiuslaki. Koko Eurooppa on käytännössä epidemia-aluetta ja suomalaisia on edelleen runsaasti palaamassa matkoilta. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdään tilannearvioita, käydään neuvotteluja ja tehdään päätöksiä siinä rytmissä mikä järkevää ja mahdollista. Edellisen viikon ennakointi toteutui heti viikonloppuna tehdyn uuden arvioinnin pohjalta. Valmiuslain käyttöönottoasetus ja soveltamisasetukset STM:n, TEM:n ja OKM:n osalta saatiin valmisteltua pikaisesti. Myös perustuslakivaliokunta sai oman mietintönsä nopeasti valmiiksi, minkä jälkeen soveltaminen oli mahdollista. Seuraavia askelia soveltamisesta arvioidaan myöhemmin. 

Kun massiiviset lomautukset on jo nähtävillä, oli tarpeen välittömästi saada valmiiksi tukipaketti yrityksille, joka tulee olemaan kokonaisuudessaan n. 15 miljardia euroa. Hienosti myös työmarkkinajärjestöt saivat koottua yhteisen paketin, jolla helpotetaan yritysten asemaa. Muutoksia tehtiin myös esimerkiksi itsensä työllistävien taloudelliseen asemaan. STM järjesti työmarkkinajärjestöille infon, johon osallistuin kuntien näkökulmasta. Ongelmalliseksi tilannetta tekee se, että normaalit työmarkkinaneuvottelut ovat meneillään samanaikaisesti, eivätkä riidattomasti. 

Kaikki muut paitsi hallituksen yhteiset ja sote-ministereiden kokoukset, esimerkiksi johtoryhmä tai Kuthanek, pidettiin etänä tai kirjallisella menettelyllä. Oman haasteensa luovat tilat – turvaetäisyydet on voitava pitää – ja joskus etäyhteyksien toimiminen. Sote-asioissa päästiin joissakin linjauksissa eteenpäin. Pidimme myös yhteisen palaverin Kuntaliiton kanssa. Muitakin lakiasioita edistetään ja puolustusministeriön kanssa esim. tilakysymykset jo hyvässä vaiheessa sekä tietohallintoon ja analyysitoimintaan liittyvät lait.

Viikonloppuna olin osin vapaalla ja osin etätöissä, kuitenkin niin, että ulkona tuli käytyä molempina päivinä. Sille olikin tarvetta.