Tiedote: Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan tarvitaan lapsinäkökulma

Kirjoitukset

Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan tarvitaan lapsinäkökulma

Nuorten Kotkien liittohallitus keskusteli luonnoksesta Suomen kehityspoliittiseksi toimenpideohjelmaksi.

Erilaisista katastrofeista, kuten sodat, luonnonmullistukset ja köyhyys, kärsivät eniten lapset. Siksi Nuorten Kotkien mielestä on erilaisia ongelmia ja kehitystarpeita arvioitava erikseen lasten näkökulmasta.

Köyhyys lisää lasten hyväksikäyttöä

-Lapsiköyhyys on uhkana monille lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteiden toteutumiselle, esimerkkeinä oikeus käydä koulua, saada terveyspalveluja ja huolenpitoa. Puhumattakaan oikeudesta saada puhdasta ruokaa ja vettä. Köyhyyden seurauksena lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsikauppa ja varhaiset avioliitot lisääntyvät, toteaa Nuorten Kotkien puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero.

Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten köyhät maat

Ilmastonmuutoksesta tulevat kärsimään eniten maat, jotka sitä ovat vähiten aiheuttaneet. Näillä mailla on myös heikoimmat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

– Ilmastopakolaisuus on jo nyt lisääntynyt. Ilmastonmuutos lisää kuolleisuutta ja lapsikuolemien määrä lisääntyy kymmenillä tuhansilla vuosittain. Luonnonkatastrofien vahingoittamista ihmisistä on suurin osa lapsia. Arvion mukaan 2010-luvulla 175 miljoonaa lasta tulee kärsimään ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista luonnonkatastrofeista. Lasten aliravitsemus ja erilaiset taudit lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen vuoksi perheiden tulot vähenevät, jolloin lasten koulunkäynti vaarantuu. Tyttöjen koulunkäynti on ensimmäisenä vaarassa, Paatero muistuttaa.

Määrärahatavoitteesta on pidettävä kiinni

Suomen pidemmän aikavälin tavoitteena on kehitysyhteistyön määrärahojen nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Nuoret Kotkat vaatii, että tavoitteeseen on päästävä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti vuoteen 2015 mennessä.

Köyhyyden poistamiseksi tehtävät toimet tukevat myös ilmastonmuutokseen sopeutumista erityisesti alueilla, joilla ihmisten elinkeinot perustuvat pitkälti luontoon liittyviin aloihin.

Tiedote on lähetetty Kymenlaakson lehdille 17.1.2012