Liikunta aluehallintoviidakossa

Kirjoitukset

Aluehallinnon uudistus toteutettiin edellisen hallituksen aikana, jolloin sivistystoimi päätettiin sijoittaa aluehallintovirastoon, mutta liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriasiat elinkeino-, liikenne- ja ympäristöhallintoon. Jo tuolloin sivistysvaliokunta sekä demarit olivat kriittisiä tähän päätökseen. Nyt aluehallintouudistuksesta tehty seuranta on päätynyt samaan tulokseen ja kulttuuriministeri on jo tehnyt esityksen koko sivistystoimen kokoamisesta yhteen valtionhallinnon alueelliseen yksikköön.

Viime uudistuksen jälkeen tilanne on liikuntasektorin osalta ollut jotakuinkin sekava. Erityisesti rakentamisen osalta käytännöt eri puolilla Suomea ovat erilaiset, sekä aikataulut ongelmallisia. Esimerkiksi Etelä-Suomen Aluehallintoviraston alueella ei vielä kertaakaan ole onnistuttu saamaan käsittelyä läpi koko ketjun ns. ideaalissa järjestyksessä.

Tällä hetkellä maakuntaliitot asettavat henkilöt alueellisiin liikuntaneuvostoihin, kysyen esityksiä alueellisilta liikunta- tai poliittisilta toimijoilta satunnaisesti. Esimerkiksi Etelä-Suomen liikuntaneuvosto kootaan kuuden maakunnan alueelta. Liikuntaneuvostot päättävät alle 700 000 euron hankkeista, jotka ministeriö vahvistaa. ELY-keskukset ovat ne, jotka opastavat kuntia liikunnan järjestämisessä ja rakentamishankkeissa. Näihin hankkeisiin lausunnot antavat maakuntaliitot ja päivitystä listoihin kuntatalouksien muuttuvassa tilanteessa tekevät valtuustot. On hyvä, että maakunnallisesti on mahdollisuus ottaa kantaa hankkeisiin, mutta valitettavasti se käytännössä on myöhäistä, kun usein alueellinen liikuntaneuvosto on jo päätöksensä tehnyt, tai kunnat ovat päättäneet muuttaa aikatauluja. Tarvitaan siis koko sivistyssektorin kokoaminen aluehallintovirastoon, yhtenäiset käytännöt liikuntaneuvostojen kokoamiseen ja sovitut aikataulut hankkeiden käsittelyyn.

Liikuntalaki on tällä hetkellä muutoksessa, jolloin alueellisten liikuntaneuvostojen asema käydään myös läpi. Toivottavasti tässä kohdin tarkastellaan myös koko ketjua liikuntapaikkarakentamisen osalta ja yhdistetään tietoa myös aluehallinnon uudistukseen.