Vappupuhe 2021

Hyvät toverit!

Mukava viettää vappua teidän kanssanne aurinkoisessa säässä! Olemme ehtineet tässä yli vuoden ajan kestäneen koronaepidemian aikana tottua näihin virtuaalitilaisuuksiin, mutta en usko, että totumme niihin koskaan niin paljon, ettemmekö kaipaisi toistemme näkemistä ihan livenä. Vappumarssi on kuulunut meidän perinteisiimme vuosikymmenten ajan. Toivottavasti ensi vuonna marssimme taas yhdessä tänä työväen juhlapäivänä!

Olen huojentunut, että saan pitää teille tätä vapputervehdystä niin, että meillä on toimintakykyinen hallitus kasassa. Vielä alkuviikosta yhteisen näkemyksen etsimisessä oli kovasti epävarmaa. Kaikkein kovimman työn teki SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin. Hänen väsymätön tapansa nähdä kriisin ohi kohti yhteistä päämäärää oli se ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta pääsimme lähes mahdottomassa tilanteessa eteenpäin.

Kehysriihen lopputulos on SDP:n näköinen, eli teimme sen mitä lupasimme. Nyt päätetyillä toimilla luomme kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, joilla on suora merkitys ihmisille ja Suomelle. Suomi pärjää osaamisella ja siksi haluamme satsata vahvasti yritysten TKI-toimintaan. Hyödynnämme teknologian mahdollisuuksia luodaksemme uutta kasvua ja päästäksemme mukaan koronan jälkeiseen talouden nousuun Euroopassa ja koko maailmassa. Tähän malliin ei myöskään kuulu työnantajan sanelupolitiikka. Me SDP:ssä uskomme, että työehtosopimukset ovat työmarkkinajärjestelmän paras perusta, ja tästä mallista emme anna periksi. Sitten, kun työnantajat ovat valmiita aidosti ja yhdenvertaisesti sopimaan paikallisesti, se käy meille työehtosopimusjärjestelmän sisällä.

Hyvät toverit

Torppasimme myös leikkaukset koulutukseen ja peruspalveluihin. Tuomme verotukseen lisää oikeudenmukaisia elementtejä. Emme suostuneet työttömyysturvan heikennyksiin, sillä emme usko, että rankaisemalla saavutetaan uusia työpaikkoja. Me, jos ketkä tiedämme, ettei tehtaan lakkauttaminen ja työpaikkojen katoaminen ole työntekijän vika. Me toisaalta tiedämme senkin, että kasvu ja innovaatiot sekä niiden tukeminen tuovat uusia työpaikkoja. Rohkeus ja kyky uudistua vie Suomea eteenpäin ja sitä rohkeutta ja kykyä hallitus on nyt pääministerin johdolla lähtenyt vahvistamaan.

Korona-aika on tehnyt kaikille näkyväksi sen, miten tärkeää koko maallemme on julkisen sektorin toimintakyky. Julkinen sektori tuottaa meille hyvinvointia ja myös työtä. Julkisen sektorin koko ei Suomessa ole paisunut, vaikka niin annetaan ymmärtää. Päinvastoin, meillä on pohjoismaisessa vertailussa pienempi määrä ihmisiä töissä julkisella sektorilla, kuin muissa maissa. Velkaantuminen ei ole tavoite, sen taittaminen on. Mutta sellainen väite, että velkaantuminen voitaisiin nyt tähän lopettaa, ei ole realistinen. Velan taittaminen puolestaan on ollut koko hallituksen tavoitteena, myös meidän, ja siinä olemme nyt onnistumassa.

Kuntaministerinä olen iloinen siitä, että hallitus pystyi pitämään kiinni lupauksestaan kunnille ja kuntalaisille, että kuntien rahoituksesta ei leikata. Kuntien rahoitus on kasvanut ja kasvaa jokaisena tämän hallituksen toimintavuotena. Edellinen hallitus jätti meille raskaan perinnön, jota olemme paikanneet. SDP:n vaalislogan on erinomainen. Pitämällä huolta kunnasta, kunta pitää huolta meistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta pystyy järjestämään kuntalaisille hyviä julkisia peruspalveluja. Niitä palveluja, joista hyvä arki koostuu.

Hyvät toverit,

Vaikka toivomme paluuta normaaliin kanssakäymiseen, on koronaepidemia opettanut meille sellaisia uusia tapoja toimia, asua ja elää, että jotain niistä jää varmasti myös osaksi tulevaisuuden uutta normaalia. Yksi näistä on monipaikkainen elämä. Ihmiset asuvat, työskentelevät ja viettävät luontevasti aikaa useammassa paikassa. Toisaalta meillä on useita erilaisia monipaikkaisuuden todellisuuksia. Osa elää monipaikkaisesti kesämökillä, osa kausitöissä, osa pitkän työmatkan päässä, osa kahdessa kodissa vanhempien eron vuoksi, osa jostakin muusta syystä. Siksi monipaikkaisuuteen ei ole olemassa yhtä tapaa, eikä yhtä ratkaisua, vaan meidän on osattava tukea monia erilaisia valintoja.

Valtion alueellinen läsnäolo vahvistuu tällä hallituskaudella. Samoin viemme periaatepäätöksen tasolle sen, miten hallitus tukee ihmisten monipaikkaista työtä, asumista, opiskelua ja palvelujen tarvetta. Jatkamme myös työtä tulevaisuuden kuntien vahvistamiseksi. Kunnat vastaavat jatkossa työllisyyspalveluista, jossa ihmisen koko elinkaari ja elinpiiri voidaan huomioida nykyistä paremmin. Luotan, että tämä on nimenomaan työtä etsiville ihmisille hyvä ratkaisu. Samoin tuomme osatyökykyisten työnhakuun inhimillisyyttä luomalla Ruotsin tapaan yhteiskunnallisen työtä välittävän yhtiön.

Hyvät ystävät,

vietämme tänään työn ja työväen juhlaa. Suomi elää työn ja pääoman sopusointuisesta suhteesta. En osaa ajatella niin, että ensin on yksityinen sektori, joka sitten mahdollistaa julkisen sektorin toiminnan. Molempia tarvitaan, ja mitä paremmin nämä toimivat yhdessä esimerkiksi sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien hankintojen kautta, sen parempi yhteiskunta meillä on. Uskon yritysten kilpailukykyyn ja sen merkitykseen suomen taloudelle ja kasvulle, mutta en usko esimerkiksi pelkän yritysveron alentamisen autuaaksi tekevään voimaan.

Meillä on yhteiskunnallisia tahoja, jotka ovat järkyttyneet uudenlaisesta kestävämmästä talousajattelusta, jossa kasvua luodaan investoimalla ja osaamista vahvistamalla. Varsinkaan kriisin jälkeen ei olisi missään nimessä ollut aika leikkauksille tai veronalennuksille. Edellisten lama-aikojen jäljiltä vallitsee yleensä yksimielisyys siitä, että noiden aikojen virheitä ei saa toistaa. Silti meillä käytetään puheenvuoroja, joissa esitetään ihan samoja lääkkeitä ratkaisuksi, joilla 90-luvulla ajettiin ihmisiä pysyvästi syrjään yhteiskunnasta. Kun kaikesta säästettiin eikä turvaverkkoja kunnolla ollut, ei osa ihmisistä päässyt myöhemminkään kasvun suomaan parempaan elämään tai työpaikkoihin kiinni. Nyt toimimme toisin, ja se on parasta hyvinvointi- ja työllisyyspolitiikkaa, haluamme että kaikki ihmiset kokevat ja aidosti ovat mukana yhteiskunnassa.

Toivotan teille kaikille mitä parhainta vappua!

Kommentit

Jätä kommentti