Terveiset Moskovasta

Terveiset Moskovasta

 Elämäni ensimmäinen matka Moskovaan lokakuun 25.10.-27.10.2009 oli vaikuttava.  Venäjällä ja aikaisemmassa Neuvostoliitossa olen toki vieraillut ennenkin, mm. useita kertoja Pietarissa ja Viipurissa. Nyt tarjoutui kuitenkin ainutkertainen mahdollisuus tutustua Moskovaan ja samalla tavata Duuman jäseniä ja hallintoa sekä Oikeudenmukaisen Venäjän ja Yhtenäisen Venäjän edustajia. Mielenkiintoista oli myös tavata Suomen suurlähettiläs ja YLEN Moskovan kirjeenvaihtaja.

 Matkalla ollut joukkueemme koostui Suomen sosialidemokraattisen puolueen kansanedustajien avustajista, SD-ryhmätoimiston henkilökunnasta, SD-naisliiton edustajista, SD-opiskelijaliiton edustajista, SD-piirin edustajista sekä kolmesta SD-kansanedustajasta

 Matkustaminen yöjunassa mennen tullen oli jo kokemus. Kun unen saaminen yöllä ei ollut ihan helppoa, yritin kuvitella, millaista olisi matkustaa junassa koko Siperian radan reitti. Onneksi keskimmäisen yön saimme viettää hotellissa.

 Liikkuminen suurkaupungissa sujui hyvin metrolla.  Toisena päivänä käytössämme oli hetken myös linja-auto, joka sujuvasti kuljetti meitä paikasta toiseen. Yöllä olimme sitten kansantaksien eli lennosta pyydystettävien ladojen, ilman taksikylttiä, armoilla. Hinnasta sovittiin ennen kyyditystä, ja hyvin meni.

 Poliittinen asetelma Venäjällä

 Poliittinen asetelma Venäjällä on varsin mielenkiintoinen, kuten myös kansaedustajien asema.  Duumassa valtapuolue Yhtenäinen Venäjän lisäksi on kolme oppositiopuoluetta, joista Oikeudenmukainen Venäjä on sosialidemokraattinen sisarpuolueemme. Keskustelu siitä, ovatko nämä puolueet oikeita oppositiopuolueita saa lisämausteita Oikeudenmukaisen Venäjän tukiessa nykyisen presidentin valintaa. Oppositiopuolueet ovat tehneet kuitenkin omat budjettilinjauksensa, linjaukset talouden kriisiohjelmasta ja vaalilaista. Näistä linjauksista tapaamamme valtapuolueen edustaja esitti rankkaa kritiikkiä leimaten ne populistisiksi ja vastuuttomiksi yhtenäisyyden hajottamisen yrityksiksi. Yhtenäisyyttä oppositiopuolueet osoittivat myös lokakuun alueellisten vaalien jälkeen, joissa todennetusti käytettiin vilpillisiä keinoja. Puolueet marssivat kaikki ulos duuman istunnosta.

 Valta on yhä vahvasti Yhtenäisellä Venäjällä, jolla on duuman 450 jäsenestä 315, kun koko oppositio muodostuu 135 jäsenestä, josta 38 edustavat Oikeudenmukaista Venäjää. Määrällisesti valtapuolue saa kaikki haluamansa esitykset läpi.

 Oikeudenmukainen Venäjä on puolueena kuitenkin vasta kolme vuotta vanha. Tästä syystä on tärkeää tukea yhteistyöllä puoluetta sekä SI että Suomen Demareiden osalta.

 Sukupuolijakauma koko duumassa on varsin miesvaltainen, kun edustajina on ainoastaan 63 naista. Duuma toimii kuukaudessa kolme viikkoa Moskovassa, ja viikko työskennellään alueilla. Istuntoja on kahtena päivänä viikossa ja loput päivät on varattu valiokuntatyöskentelyyn.

 Kansanedustajilla on Venäjällä syytesuoja. (tämän luulin ensin kuulleeni väärin). Monet kansanedustajat ovat taustoiltaan suurten yritysten omistajia, joten arvata saattaa ettei heitä koko kansaa koskevat uudistukset paljoa kiinnosta.   

 Venäjän taloudesta

 Venäjän talous muiden maiden tapaan on lamassa talouskriisin jäljiltä. Ymmärrän hyvin harmituksen siitä, että Yhdysvaltojen ahneus ja keinottelu rahoitusmarkkinoilla lamauttaa myös Venäjän talouskehitystä. Syinä talouskriisiin ovat hintojen romahdus, luotonsaantimahdollisuuksien romahdus niin ulkoa kuin maan sisältä ja globaalin kysynnän tippuminen.

 Venäjän vienti, joka perustuu pääosin kaasuun, öljyyn ja metalleihin, on laskenut jonkun verran, mutta enemmän on laskenut BKT, jonka yli 8 % laskuun vaikuttaa nyt näistä saatava hinta. Venäjä ei ole suurvalta mitattuna maailmanmarkkinoilla, mutta se on kuitenkin esimerkiksi kolmanneksi suurin vehnän viejä maailmassa. Maan oma kulutus pitää tietenkin omaa tuotantoa yllä, ja maan johto tukee runsaskätisesti mm. autotuotantoa. Samalla tavaroiden tuottamisesta ollaan siirtymässä palveluyhteiskunnaksi. Tuloja öljystä ja kaasusta ei ole ohjattu riittävästi infran (tiet, sairaalat ym.) rakentamiseen, joten yhä suurempia ongelmia on tulossa, jollei talouskasvun alkaessa suuntaa muuteta. Kansalaiset luottavat ainoastaan omiin verkostoihinsa, sillä 13% tasa-verolla, jota ei edes kaikilta saada, ei luoteta valtioon tai kuntiin palvelujen järjestäjinä.

 Korruption ollessa maan tapa riippuu virallisten asioiden hoitamisen aikataulu maksukyvystä. Myös ulkomaisissa investoinneissa on aina varauduttava jopa 40 % lisäkustannuksiin, kuten erilaisiin ”lupamaksuihin”, jotta asiat etenisivät. Erot maan eri osien välillä ovat myös huimat, BKT:n osalta jopa 1/30, riippuen alueen luonnonvaroista ja teollisuudesta. Pahimmilla alueilla nuorisotyöttömyys hipoo 70 % luokkaa.

 Suomalaisia sekä kauppaa Suomen kanssa arvostetaan, vaikka Venäjän mittapuun mukaan se onkin varsin pientä, suurimpien kauppakumppanien ollessa Kiina ja Intia.

 Internet demokratian kasvattajana

Internetkäyttäjiä on Venäjällä jo yli 46 milj. Internet ja sosiaalinen media helpottavat demokratian lisääntymistä Venäjällä, jossa virallinen media ei toimi vallan vahtikoirana vaan enemmänkin juoksupoikana, vaikka joskus tuntuu näin olevan myös täällä naapurimaassa Suomessa.

Kommentit

 1. Suomalaisten poliittisten päättäjien tietämys Venäjästä on niin harhainen että oikein kylmää. Tietääkö arvon kansanedustaja millaisten tyyppien kanssa on SDP:tä naittamassa?

  Dmitri Rogozin, Oikeudenmukainen Venäjä puolueen perustaja, nykyinen Venäjän NATO-lähettiläs, edellisten vaalien kampanjamainoksessaan:
  http://www.youtube.com/watch?v=IIeE0f0mQuc

  Sama heppu ystävien kanssa:
  http://www.freebase.com/view/wikipedia/images/en_id/15169906

  Näistäkö syistä on tärkeää tukea yhteistyöllä puoluetta? Hyi.

  Ja internetistä ei ole Venäjän demokratian pelastajaksi. Venäjän tilastokeskus ilmoittaa internetin käyttäjien lukumääräksi 46 milj, mutta tuhon lukuun on laskettu kaikki, jotka ovat kertoneet edes kerran vuoden kuluessa käyttäneensä internetiä. Päivittäin käyttäjiä Venäjällä on häppä räppä 10% väestöstä!

  Aiheesta enemmän:
  http://larussophobe.wordpress.com/2009/09/21/editorial-mr-medvedev-please-stop-lying/

 2. Tervehdys
  Yhteistyö Venäjän niin poliittisten puolueiden kun kansalaisjärjestöjen kanssa on mielestäni tärkeätä. On hyvä olla kontaktissa useamman puolueen toimijoiden kanssa, kuten kuvatulla matkalla. Oikeudenmukaisen Venäjän edustajat ovat ohjelmallisesti nyt Venäjällä toimivista meitä lähimpänä ja jos/kun kannatamme monipuoluejärjestelmää on hyvä tehdä yhteisytötä myös oppositiossa olevien kanssa
  Emme ole varmaankaan rähmällään mihinkään päin mutta olisi kummallista jos emme haluaisi olla perillä mitä napurimaan poliittisessa elämässä tapahtuu.
  Syksyisen kirkkain terveisin Sirpa

Jätä kommentti