SDP:n vaihtoehto hallituksen tehottomaan veroelvytykseen

Suomen hallituksen elvytyspolitiikka on perustunut yli 80 prosenttisesti verotukseen.  Viisaamminkin olisi voitu elvyttää. Norjassa elvytys on perustunut pääasiassa julkisiin investointeihin ja kunnallisiin palveluihin. Tämä sosialidemokraattisen hallituksen elvytys, jossa veroelvytyksen osuus jäi vain 5 prosenttiin, on ollut tehokasta. Työllisyysluvut, kansalaisten kulutus ja BKT-luvut ovat Norjassa aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Näin on sittenkin kun elvytyksen tehokkuutta mittaavassa tutkimuksessa putsattiin pois öljyn vaikutukset. Ideologioilla on siis väliä.

Suomessa hallitus on satsannut pääasiassa verovähennyksiin. Perintöveron poisto kokonaan esim. maatiloilta ja yrityksiltä sukupolven vaihdoksissa kaatui kuitenkin perustuslain vastaisena. Peltojen ja metsien myyntivoitto ovat saaneet verohelpotuksensa, kuten pitkäaikaissäästäminenkin. Hallitus toimii täysin vastoin omia puheitaan alentamalla marginaaliveroa kaikilta myös ensi vuonna. Hyvätuloistenhan piti osallistua lamanhoitotalkoisiin hieman pienempituloisia enemmän.

Hallitus poisti yrityksiltä kelamaksun, jonka vuoksi valtion budjettiin saatiin noin miljardin aukko. Nyt ollaan lupaamassa yhteisöveron alennusta liittyen palkkaratkaisuihin. Pienempänä summana mutta periaatteellisena asiana hallitus vähentää myös yhteisöveron tuottoja ja tukee harmaata taloutta poistamalla yritysten velvollisuuden laatia alakonsernien tilinpäätökset, joiden mukaan yhteisöveroja on maksettu.

SDP:n mielestä verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääoman, omaisuuden, ympäristön ja kulutuksen verottamiseen.

Olemme esittäneet, että pääomaverotuksen nostaminen kahdella prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin ensi vuoden alusta alkaen tasaisi ansio- ja pääomatulojen välistä veroeroa ja tuottaisi valtiolle noin sata miljoonaa euroa nykyistä enemmän verotuloja.

Lisäksi eduskuntaryhmä esitti pörssikaupan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan etävälittäjiä, mikä toisi runsaasti nyt näkymättömiin jääviä myyntivoittoja varainsiirtoveron piiriin. Esitimme säädettäväksi lakiin vaatimuksen arvopaperikaupan vuosi-ilmoituksen antamisesta, kun kaupan osallisena on Suomen verovelvollinen.

Harmaan talouden kitkemiseksi esitimme käyttöönotettavaksi järjestelmää, jossa arvonlisäveron maksu on siirretty työsuoritukset tekevältä aliurakoitsijalta työsuorituksen vastaanottavalle pääurakoitsijalle toimialoilla, joille on luonteenomaista pitkät aliurakointiketjut, kuten rakentamisessa. Näin olisi mahdollista yrittää estää tilanteet, joissa aliurakoitsijan maksamatta jääneet arvonlisäverot hyväksytään vähennyskelpoisiksi pääurakoitsijan arvonlisäverotuksessa.

SDP on vaatinut puheenjohtajansa suulla myös teollisuuden sähköveron poistamista kokonaan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Vastineeksi on vaadittava korkeaa energiatehokkuutta. Laajentaisimme myös jäteveroa koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja sekä eräiden sähköyhtiöiden ns. windfall- voittojen verottamista. Lisäksi eduskuntaryhmä on esittänyt pakkauksia verolle.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ryhmä esitti myös kunnallisveron perusvähennyksen nostamista 3000 euroon. Sosialidemokraatit esittivät parannuksia myös yleiseen ja eläkkeensaajien asumistukeen sekä työttömyysturvaan, mikä yhdessä perusvähennyksen tuntuvan nostamisen kanssa parantaisi pienituloisten henkilöiden asemaa selvästi.

Kommentit

 1. Siinäpä pitkä lista toimenpiteitä tai tässä tilanteessa esityksiä siitä, miten olisi pitänyt toimia, vaan eiväthän nämä keinot sovellu nykyhallituksen ideologiaan. Se jatkaa valitsemallaan linjalla vaalikauden loppuun. Tilanteen haltuunotto jää seuraavalla hallitukselle. Kysymys onkin vain siitä, miten paljon tämä hallitus ennättää tuhota yhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja miten alhaalta tilannettä päästään korjaamaan.

 2. Suomen hallituksen elvytystoimet ovat aivan riittämättömät sillä
  kohta on työttömiä 300000 ihmistä sekä mahdolliset piilotyöttömät
  päälle. Ei hyvältä näytä.
  Tämä Suomen hallituksen asettama ns.sata-komitean työryhmä on saanut työnsä suoritetuksi laihoin tuloksin.

  Tulos ei ole kovin häävi, kun asiaa tarkastelee köyhyysloukussa elävän näkulmasta, joita on pieneläkeläiset, lapsiperheet, sekä
  työttömät ja monet muut ryhmät.

  Päättäjät tavoitteeksi korkea työllisyysaste, joka merkitsee myös
  jatkossa hyvinvointiyhteiskunnan lujaa perustason turvaamista.
  Nyt tarvitaan yhteistä vastuuta niin kuin sota-aikaan, ettei kaveria
  jätetä tuleen makaamaan ja kärsimään. Pertti ” Pepe” Heino

 3. Kyllä on Paaterolta oikeata populismia niin yleensä aina: Otetaan pikkuisen rikkailta ja annetaan sähköverohelpotus teollisuudelle. Nämä eivät ratkaise yhtään mitään . Puhe samalaista mössöä kuin J. Urpilaisen turinat. Niissä ei ole mitään tolkkua ja puolueen kannatus on lujasti oppositioasemasta ja kauheasta rätkötyksestä huolimatta selkeästi alle edellisten eduskuntavaalien. Paateron kannattaisi tunnustaa tosiasiat. Hallitus tekee loistavaa jälkeä: inflaatio 0, reaaliansioiden nousu n. 4% ( ennätyskorkea ), korot 2 % !, työttömyyden kasvu hallinnassa, ruúan alv-vähennys ja ennätyssuuret verrohelpotukset. Mutta Paateronkin pitää ymmärtää nyt kun elvytetty erittäin tehokkaasti niin kunnat esim. pitää saada kuriin vähentämällä 2-3 mrd valtionapuja, jotta törsäily ja suojatyöpaikkojen pito loppuisi. On selvää, että veroja tullaan kaikilta korottamaan ( erityisesti kulutusveroja ) ja etuuksiin ei tule korotuksia moneen vuoteen. Suomi nousee, mutta ei demarien opeilla. Ja Urpilaiselle pitää antaa potkut ensi kesänä ja kirjoittajan kaltaiset hännystelijät eivät kuulu Suomen tulevaisuuteen. Suuresta demarihäpeästä pasifisti Tarja H:sta onneksi pääsemme eroon.Puolueella on mahdollisuus mutta ei Paateron opeilla.

 4. Suurelta osin maamme kansalaiset voivat pahoin !
  Hävyttömän huono perusturvan taso vallitsee edelleen maassamme on edelleen kansallinen häpeäpilkku!

  Tämä Suomen istuvan hallituksen ns. sata-komitean esitys ei luvannut heikompiosaisille lisää rahaa sekä ostovoiman
  parantamiseksi käytännössä. Siksi tulevat odotukset pa-
  rannusten ohella jää nähtäväksi hamaaseen tulevaisuuteen. Ken elää se näkee, mitä tulevaisuuus tuo tullessaan heikompiosaisille .

  Vakaan käsitykseni mukaan tulee jo pikaisesti tehdä tuntuvat taso-
  korotukset pieneläkeläisille sekä lapsiperheille. Katsokaas tietojen
  mukaan maassamme puolet eläkkeensaajista saa alle 1000 e / kk. leikkuri toimii rajusti! Samoin on käynyt lapsilisille !

  Yhteistyössä eri osapuolten tulee korjata lainsäädäntöä pienten
  työeläkkeiden tasonnostamiseksi sekä työeläkeindeksin paran-
  tamiseksi. Lapsilisiin tuntuvat tasokorotukset jo ensimmäiselle
  lapselle. Maassaamme todellakin lapsiperheet, lapset jopa
  140 000 elävät tiukalla . Pertti ”Pepe” Heino

 5. Hei
  Kyllä todellisuus nykyhallituksen ”saavutuksista” on kyllä kylmää kyytiä kun vuoden aikana on tullut 100 000 köyhää lisää ja OECD toteaa tuloerojen kasvavan enemmän Suomessa kuin muissa maissa. Samalla työttömyyden noustessa jopa 300 000 henkilöön ja nuorisotyöttömyyden hoitoon tarjotaan keinoksi SETELIÄ nille jotka saava työpaikan??. Eläketyöryhmää kuunnellessa on tarjolla ainostaa heikennyksiä eli leikkauksia ja eläkeiän korotuksia.
  Kuntapalvelujen osalta tarpeet palveluihin työttömyyden lisääntyessä kasvavat ja jos tälle vuodelle 180 kuntaa joutui nostamaan verotusta tarkoitaa se veronkorotusta niile, joille hallitus lupasi että veroja ei koroteta tämän hallisutkauden aikana. Tämä hallitushan on näppärästi ulkoistanut kaikki ikävät päätökset kuntien tehtäviksi.
  t. Sirpa

Jätä kommentti