SDP vastustaa eläkeiän pakkonostoa

Kansanedustaja Jari Lindström kirjoitti Kouvolan Sanomissa 27.11. mielenkiintoisen tulkinnan työurien pidentämisen ja SDP:n eläkeikäkannan välisestä yhteydestä. Lindströmin mielestä hallituksen toimet työurien pidentämiseksi ovat ristiriidassa SDP:n eläkeikäkannan kanssa. Lindströmin olkinukke ei mielestäni vastaa todellisuutta.

SDP:n linja vanhuuseläkkeen alaikärajan nostoon on selkeän kielteinen ja se pitää. Eläkeiän nosto ei tuo uusia työpaikkoja, eikä edesauta työssäjaksamista. Nykyinen malli, jolla todellinen eläkkeelle siirtymisikä nousee todistettavasti, on joustava, kannustaa työelämän laadun parantamiseen ja kunnioittaa ihmisen omia valintoja. Huomionarvoista on, että nykyisin eläkkeelle voi siirtyä 63- vuotiaasta aina 68 ikävuoteen saakka.

Eläkeiän pakkonosto 63- vuodesta kohtelisi eri ammattiryhmiä epätasa-arvoisesti. Siitä kärsijöinä olisivat ensimmäiseksi niiden alojen työntekijät, joilla on kuluttava työ. Nimensä mukaisesti pakkonosto tarkoittaisi siis pakkotyötä vanhemmille työntekijöille nykymalliin verrattuna. Reaalisesti eläkeiän alarajan nosto leikkaisi myös työntekijöiden eläkkeitä.

Asia on siis juuri päinvastoin, kuin Lindström kirjoitti. Suomen hallituksen toimet työurien pidentämiseksi alusta, keskeltä ja lopusta takaavat, että SDP:n linja eläkeiän pitämisestä nykyisellä tasolla on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää politiikkaa.

Sirpa Paatero

Kommentit

  1. Kepun puheenjohtaja Juha Sipilähän ehdotti äskettäin näyttävästi eläkeiän nostamista. Ihmettelen kun SDP on ollut Sipilän ehdotukseen nähden niin vaisu. Eikös nyt SDP:n kannattaisi hyödyntää tilaisuutta, ja iskeä lujaa Sipilän eläkeiän nostoehdotusta vastaan.

  2. Sirpa. minäkin vastusta pakkokeinoja. Ja juuri siksi minä asiaa kysyinkin. Mielestäni ENSIN tulee etsiä keinoja työurien pidentämiseen puuttumalla työelämän kysymyksiin kuten, työhyvinvointi, työaikajoustot, mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja työkykyä yllä pitävät toimet. Keinot ovat varsin hyvin tiedossa, mutta ongelma tulee siitä, miten ne hyvät käytännöt saadaan mahdollisimman monelle työpaikalle. Se on se ongelma ja siihen tulisi hallituksenkin keskittyä. Ei nostamalla osa-aikaeläkkeen ikärajoja tai lopettamalla varhennetun vanhuuseläkejärjestelmän.

    Tästä syystä pidän SDPn esityksiä hallituksessa ja puheita julkisuudessa ristiriitaisina. JA tähän halusin vastauksen.

    Ystävällisin terveisin,
    Jari Lindström

Jätä kommentti