Parempia palveluita digitalisaation avulla

Minkä tahansa julkisen palvelun kohdalla käyttäjän näkökulmasta avainkysymys on palvelun saatavuus. Paraskaan palvelu ei ole kovin arvokas sille, joka ei sitä syystä tai toisesta pääse tarvittaessa käyttämään.
Perinteisesti palveluiden saatavuuden rajoitteet ovat usein liittyneet asioinnin vaikeuteen, maantieteelliseen saavutettavuuteen ja siihen, että monissa palveluissa on voinut asioida vain virka-aikaan. Palveluiden sähköistyminen on muuttanut tätä radikaalisti. Sähköiset palvelut ovat saatavilla paikasta riippumatta, kellon ympäri.

Digitalisaatio voi siis tarjota valtavan harppauksen palveluiden saavutettavuudessa, vaikuttavuudessa ja tehokkuudessa. Tätä mahdollisuutta ei yhdelläkään julkisten palveluiden tuottajalla pitäisi olla varaa jättää täysimääräisesti käyttämättä. Samaan aikaan sähköisillä palveluilla on kuitenkin myös omat saatavuuteen liittyvät rajoitteensa. Erityisesti nämä liittyvät kansalaisten kykyyn ja mahdollisuuksiin käyttää sähköistä asiointikanavaa. Digitalisaatio voi myös syrjäyttää niitä, jotka eivät pääse sen vauhtiin mukaan.

Valtiovarainministeriössä käynnissä olevalla Digitalisaation edistämisen ohjelmalla tähdätään siihen, että julkiset palvelut ovat laajasti kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Tässä virkkeessä paino on sanassa ”saatavilla”. Se, saavuttavako sähköiset julkiset palvelut valtavan potentiaalinsa, riippuu hyvin paljon siitä, ovatko ne tosiasiassa kaikkien käytet-tävissä. Miten helppokäyttöisiä ne ovat ja mitä tukea niiden käyttämiseen saa?

Osana digitalisaation edistämisen ohjelmaa huolehditaankin digituen tarjoamisesta sitä tarvitseville. Myös käyntiasiointi viranomaisten palvelupisteissä voi yhä useammin tarkoittaa mahdollisuutta saada asiansa avustettuna sähköisesti vireille. Sähköisten palveluiden suunnittelussa taas helppokäyttöisyys on korkea prioriteetti. On ratkaisevan tärkeää, että palvelut suunnitellaan käyttäjän näkökulmasta. On myös tärkeää seurata, miten tässä työssä onnistutaan ja löytää oikeat mittarit onnistumisen mittaamiseen.

Tämän vuoden Kuntamarkkinoilla on laaja kattaus eri digiaiheisiin: ajankohtaiset asiat sekä kuntien digiturva, digitaalinen henkilöllisyys, hallinnon tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke, tekoälyohjelma AuroraAI ja kuntien avainasema digipalvelujen ja digituen tarjoajina. Toivon, että näihin tutustaan ja että niistä käytävä keskustelu toimii innoittajana kunnille ja muille toimijoille palveluiden kehittämiseen.

Kommentit

Jätä kommentti