Paatero ja Kärnä: Eettisyyttä ja uusia avauksia sijoitusneuvoston kautta

Eettisyyttä ja uusia avauksia sijoitusneuvoston kautta

Suomen valtion omistukset yrityksissä perustuvat huoltovarmuustekijöiden ja strategisten omistusten lisäksi voittoa tavoittelevaan sijoitustoimintaan. Tätä toimintaa toteuttaa Solidium valtion täysin omistamana sijoitusyhtiönä, jonka omistusten arvo on tällä hetkellä yli kuusi miljardia euroa.

Suomessa on valtion omistajaohjauksen suhteen paljon puhetta, vielä enemmän odotuksia, mutta vähän villoja. Julkisesta keskustelusta saa helposti kuvan, että vaaleilla valitut kansanedustajat ovat valtion osakesalkun veräjän vartioina samalla tavoin kuin valtion budjetista päätettäessä. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa.

Todellisuudessa valtion omistuksista vastaa valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallitus. Heistä yhtäkään ei ole kansa valinnut luottamustehtävään, vaan valinnat on toteutettu perisuomalaisella osaamiseen nojaavalla tavalla. Jos Solidiumin miljardien osakesalkun arvo sulaisi, seurauksena olisi todennäköisesti ylimmän johdon vaihtuminen ja laskun siirtyminen veronmaksajien kannettavaksi. Skenaario tuntuu tutulta.

Suomen on varauduttava kriiseihin kauaskantoisesti ja vastuunkantoon on oltava mahdollisuus laajalla rintamalla. Tämä pätee mitä suurimmassa määrin valtion omistuksista vastaavan yhtiön Solidiumin toimintaan. Suomalaista vientiä tukevilla tahoilla, kuten esimerkiksi Finprolla, Vientiluotolla ja TEKESillä on jo olemassa demokraattinen ohjausyksikkö.

Valtion roolia omistajana on vahvistettava. Nykyisin kansanedustajien mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen omistuksen toteutumiseen on heikko: Se rajoittuu lähinnä Solidiumin vuosiraportin tiedoksiantoon, eli sitä ei varsinaisesti käsitellä lainkaan Eduskunnassa.

Suomen elinkeinorakenteen voimakkaan muutoksen vuoksi Solidium tarvitsee vastuullisen omistajan, jolla on mahdollisuus vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuden suuntaan ja kantaa tarvittaessa poliittinen vastuu toiminnan seurauksista.

Markkinatalouden eettisyyden vahvistamiseksi esitämme kansanedustajista koostuvaa sijoitusneuvostoa valtion osakesalkulle, eli sijoitusyhtiö Solidiumille. Tämä toisi myös nykyistä paremmat mahdollisuudet avoimeen julkiseen keskusteluun tulevaisuuden toimialoista Suomessa. Saattaisi olla syytä pohtia mahdollisuutta, että valtio olisi tulevaisuudessa tukemassa esimerkiksi opetus- ja koulutusalan ulkomaanvientiä omistajan roolissa.

Sirpa Paatero, kansanedustaja (sd.)

Jukka Kärnä, kansanedustaja (sd.)

Kommentit

Jätä kommentti