Nuorten tulevaisuus työelämässä

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna nuorten työttömyys on lisääntynyt 53%. Joillakin alueilla kasvua on jopa yli 100%. Näistä tiedoista huolimatta työministeri vain muutama viikko sitten puhui työttömyyden maltillisesta kasvusta eikä valtiovarainministerinkään mielestä työllisyyden hoitoon tarvittu mitään erityissatsauksia. Päätös tehdä välikysymys nuorisotyöttömyyden hoidosta on siis todella ajankohtainen.

 

Helmikuussa tehdyssä tutkimuksessa “Nuorten arvot ja elämä” eivät nuorten tunnelmat työelämän tulevaisuuden suhteen olleet kovin valoisat. Noin 70 % nuorista koki elämänsä tällä hetkellä stressaavaksi, ja pelottavalta työelämä tuntui lähes 40 %:n mielestä. Yli 40 %:a nuorista pelkää mahdollisuutta saada potkut tulevaisuuden työpaikastaan. Huolissaan työn saamisesta tulevaisuudesta oli 57 %:a nuorista. Huoli määräaikaisista ja epämääräisistä työsuhteista värittää nuorten ajatuksia tulevaisuudesta.

 

Meillä on tiedossa, että 1990-luvun laman aikana työelämän kynnyksellä ollut sukupolvi on jäänyt pysyvästi alemmalle työllistymisen tasolle. Heidän perheisiin on kasautunut lisäksi ikäviä henkisiä ja sosiaalisia ongelmia.

 

Viime vuosina on puhuttu työvoimapulasta, jonka on ajateltu ratkaisevan monet työllisyyteen liittyvät ongelmat. Mitään ratkaisuautomaattia ei kuitenkaan ole olemassa. Jos nyt ei toimita pikaisesti työttömyyden ehkäisemiseksi, kertaamme uudelleen edellisen laman tapahtumat ja virheet.

 

Nyt on panostettava nuorten työllistymiseksi. Nuoret tarvitsevat työvoimahallinnon ohjausta, koulutusmahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja on lisättävä myös väliaikaisesti ammattikoulutuksen jälkeen. Yhteiskuntatajuun toimivuus on varmistettava ja samalla laajennettava se koskemaan kaikkia alle 30-vuotiaita. Nyt on tärkeää saada nuorille kesätyömahdollisuuksia, jotta kokemus työn teosta voi karttua.

 

Nuorten luottamusta työn saamiseen ja opiskelun kannattavuuteen on vahvistettava.  Tulevaisuuden tuottavuus on nykynuorten varassa.  

 

Kommentit

Jätä kommentti