Monipaikkaisuutta kehitettävä myös tulevilla hallituskausilla

Tiedote 12.11.2022

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) pitää hyvänä kuluneen hallituskauden linjauksia monipaikkaisen työn edistämiseksi sekä julkisen hallinnon palvelujen joustavamman ja paremman saatavuuden lisäämiseksi.

– Perjantaina vahvistettiin laki, jolla mahdollistetaan valtion palvelujen kokoaminen tulevaisuudessa yhteisiin palvelutoimipisteisiin. Muutos tuo joustoa myös aukioloihin ja huomioi digitaaliset palvelut osana palvelutarjonnan laajentamista. 

Ministeri Paatero toteaa, että työelämän muuttuminen paikkariippumattomaksi on huomioitu monin tavoin kuluneen hallituskauden aikana. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen monipaikkaisen työn, asumisen ja opiskelun edistämiseksi.

– Viimeistään koronapandemia kirkasti meille sen, että työelämä ei ole monelta osin enää paikkasidonnaista, vaan se on muuttunut monipaikkaiseksi. Tämän muutoksen tukeminen hyödyttää kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta, lisää yhdenvertaisuutta ja vahvistaa valtion kilpailukykyä työmarkkinoilla. 

Paatero huomauttaa, että niin kunnissa kuin yleisesti julkisen hallinnon palveluissa on mahdollisuus kehittää monia asioita paikkariippumattomuuden hyödyntämiseksi.

– Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen on keskeinen tavoite. Samoin tilaratkaisut; miten luodaan joustavia, toimivia tiloja jotka mahdollistavat yhteistoiminnan. Toisaalta kunnilla on mahdollisuus myös pohtia omia mahdollisuuksiaan tarjota etätyön tekemiseen paikkoja.

Paatero muistuttaa, että monipaikkaisuuden tukeminen on laaja kokonaisuus, jossa tarvitaan toimia eri tasoilla.

– Selvää on, että työelämän ja maailman muuttuessa tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka parhaimmillaan palvelevat niin työelämää, yksilöä, kuntia kuin valtiotakin. Tätä kehitystä on tuettava monin keinoin myös seuraavien hallitusten toimesta. 

Kommentit

Jätä kommentti