Epävarmuus kuuluu muutokseen

Kirjoitus julkaistu Valtiovarainministeriön Kunnat-uutiskirjeessä

Suuret muutokset mittaavat paineensietokykyä. Kunnat ja alueet ovat nyt todellisessa painetestissä; sadan vuoden suurimpia hallintomullistuksia viedään eteenpäin määrätietoisesti samalla kun tilannekuva päivittyy. Näin suurta epävarmuutta ei ole helppoa sietää, mutta uudistus saadaan maaliin pitämällä pää kylmänä ja tekemällä avointa yhteistyötä. 
 
Suurin käynnissä oleva kuntatalouteen liittyvä muutos on hyvinvointialueuudistus. Jo tämän vuoden talousarvioiden teossa kunnat olivat uuden tilanteen edessä tietäessään, että tulevan talousarvion sotebudjetointi vaikuttaa sekä aloittavien hyvinvointialueiden että peruskunnan rahoitukseen tulevaisuudessa. Lisäksi pöydällä on työllisyyspalveluiden siirto kuntiin sekä akuutit esille nousevat asiat kuten valtionosuuksien määrä tulevaisuudessa, hyvinvointialueiden muutosrajoittimen käyttäytyminen käytännössä tai kuntien investointikyky. Nämä kaikki haasteet ovat ratkaistavissa ja vaativat tilannekuvan täsmentymistä, yhteistä keskustelua ja aktiivista seurantaa, sekä kokonaisuuden hahmottamista.
 
Hyvinvointialueiden aloituksessa keskeistä mahdollisimman tasainen järjestämisvastuun siirto. Tässä työssä tarvitaan kuntien tukea. Haluan kiittää kuntia siitä valmistelutyöstä, jota olette alueillanne tehneet. Tämä uudistus ei tapahdu ilman teitä. Mahdollisimman jouheva siirtymä on sekä kuntien että hyvinvointialueiden, mutta ennen kaikkea alueen asukkaiden etu.
 
Kunnille toteutetaan parhaillaan talousarviokyselyä, joka on ratkaiseva vuoden 2023 rahoituksen muodostamisessa. Kuntien vastattavaksi tulee joulu- ja tammikuun aikana kysely, jossa kysytään siirtyviä sote- ja pelastustoimen kustannuksia vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarvion perusteella. Kysely on tässä vaiheessa olennaisen tärkeä, koska siitä saatavat tiedot vaikuttavat suoraan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen. Mitä paremmin ja tarkempaa tietoa saadaan, sitä vähemmän lopullisten vuoden 2022 tilinpäätösten perusteella on tarve oikaista kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitusta vuodesta 2024 lähtien.
 
Kattava tilannekuva taloudesta auttaa meitä myös laajemmin. Hallitus on sitoutunut sekä turvaaman tasaisen alun hyvinvointialueiden toiminnalle, että varmistamaan, että hyvinvointialueuudistus ei arvaamattomalla tavalla vaikuta kuntien talouteen heikentävästi. Tähän voimme vaikuttaa vain ajantasaisella tietopohjalla. 

Kommentit

Jätä kommentti