Viikko 20/2021

Viikon fiilikset

EU-tukipaketin ja koko seitsemän vuoden budjetti eteni, kun saimme 2/3 enemmistön äänestystuloksella asian eteenpäin. Valmistelu elvytyspaketin sisällöistä jatkuu Suomessa.

Toinen eduskunnan tärkeä äänestys oli hallituksen luottamuksesta, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien välikysymyksen jäljiltä. Valtiontaloudesta ja siihen liittyen työllisyydestä ja budjettikehyksestä on puhuttu paljon, mikä on hyvä. Työllisyystavoitetta nostettiin ja tällä hetkellä olemme hyvässä vauhdissa sen saavuttamisessa. Velkaantumisen taittaminen tulee tapahtumaan aiemmin kuin olimme aiemmin suunnitelleet ja budjettikehykseen pääsemme takaisin tämän hallituskauden aikana. Kokoomuksen vaatimus, että yhä tietämättä koronasta johtuvia kokonaisvaikutuksia olisi palattava kehykseen on mielenkiintoinen, kun verot eli sitä kautta tulevat vaikutukset eivät vaikuta kehykseen. Kokoomuksen esityksen mukaan jo ensi vuodelle olisi tehtävä leikkauksia lähes miljardin euron edestä. Tämä keskustelu jatkuu vielä.

Samoin jatkuu keskustelu väitteestä, että olemme lapanneet liikaa rahaa kunnille. Kukaan ei tiennyt ennalta varmaksi vaikutuksia ja arviot tulevien vuosien koronan vaikutuksesta kunnille ovat miljardin luokkaa. Tavoitteemme oli, että kaikki ihmisten palvelut saadaan hoidettua, eikä tarvita irtisanomisia tai lomautuksia, ja se on toteutunut varsin hyvin.

Kävimme omien osastojen kanssa esityksiä ensi vuoden budjettiin: keskustelut tuottavuustahojen käytöstä julkisen hallinnon strategioiden toteuttamisessa sekä palaveri kunta ja aluehallinto -osaston ja budjettiosaston laskelmista kuntien rahoituksesta. 

Hienoa oli, että viikon lopulla sote eteni ison harppauksen, kun lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta saivat työnsä valmiiksi eli viimeiset lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettiin. Kiitokset valmistelijoille. Kävimme koko paketin lausunnoista ja tarvittavista muutosesityksistä läpi lauantaipäivän aikana sekä sote-valiokunnan hallituspuolueiden jäsenten kanssa läpi keskustelua herättävät kysymykset. Sote-ministeriryhmä oli koolla myös useamman kerran terveysturvallisuuslain muutoksesta matkailun mahdollistamiseksi turvallisesti, mikä lähti lausuntokierrokselle. Toisena kävimme läpi hybridistrategian päivityksen, jossa akuuttina tapahtumien järjestäminen. 

Julkisen hallinnon kehittämisen poliittinen ohjausryhmä kävi läpi kiinteistö-, tila- ja palveluverkkoesitykset sekä matkustusstrategian ja monipaikkaisuuden edistämisen linjaukset. Toisena kokonaisuutena oli valtionavustusten digitalisointihanke. Kokonaisuus on julkisen hallinnon strategian sisällä, mistä päätös tehtiin syksyllä. Viikon aikana pidimme toimittajatilaisuuden, jossa aiheena oli hankintastrategiaan liittyvä selvitys. Selvisi, että hankintojen kokonaissumma on 47 miljoonaa euroa. Toisena aiheena oli digituen vakinaistaminen hankkeiden kokemusten perusteella.  

Kuntien asioissa pidimme palaverin Kyyjärven ja Kittilän kuntien tilanteista. Viikon aluksi kävimme palaverin Kemin kunnan edustajien kanssa investointitarpeista, jotka seuraavat uuden biotuotetehtaan sijoittumispäätöksestä kaupunkiin, samalla kun Veitsiluodon tehdasta ollaan lakkauttamassa. Metropolipolitiikan yhteistyöryhmässä saimme raportin kaikista kolmen työryhmän etenevistä asioista. Kuntavaaleihin liittyen osallistuin Kainuun demareiden tilaisuuteen, yhteen kampanja-avaukseen, Lappeenrannan järjestämään haastatteluun vaaliteemoista sekä piipahdin Kotkassa torilla tapaamassa kuntalaisia ja toisia ehdokkaita, vihannesostosten ohella. 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kollegoiden kesken kävimme läpi telakoiden ja risteilymatkustamisen tulevaisuuden näkymiä. Digitaalisuuden osalta kävimme läpi asiat kahdeksan Euroopan maan valmistelussa ja Baltian sekä Pohjoismaiden yhteisen seminaarin osalta tallensimme puheen valmiiksi. EU-ministerivaliokunnassa oli aiheena tekoälyn Eurooppa-tasoiset linjaukset, jotka saimme yhteensovitettua eri ministeriöiden kesken. 

Kävimme läpi Kymenlaakson liiton edunvalvonta-asiat, joissa liikenneinfra-, kestävän kasvun sekä oikeudenmukaisen siirtymän kysymyksiä rakennerahastokysymyksen lisäksi. Rutiinit presidentin esittelystä valtioneuvoston istuntoon pidettiin yhdistettynä koronan epidemiologisen tilannekatsauksen kanssa. Puoluehallituksessa ja ryhmässä kävimme läpi vaalitilannetta ja EU-äänestyksen sekä riihen jälkitunnelmia. Veikkauksen tuloutuksen varassa olevien edunsaajien kanssa kävimme hyvän keskustelun siitä, miten tulevat pari vuotta menevä kompensaation kanssa ja toisaalta mikä on tulevien vuosien suuremman muutoksen tarve ja miten voisimme edetä. Viikonloppu meni osin töissä vaalityön ja soten kanssa, mutta ehdin myös käydä kummipojan syntymäpäivillä.