Lapsiperheet pois paitsiosta

Kirjoitukset

Lapsiperheitä tuetaan parhaiten kehittämällä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista mm. joustavoittamalla työaikoja ja mahdollistamalla osa-aikatyön yhdistäminen osittaiseen kotihoidontukeen lasten ollessa pieniä. Vanhempainvapaiden kustannusten jakautumista nykyistä paremmin tulee tasapainottaa. Myös isiä kannustetaan samalla hoitamaan lasta kotona vapaiden ajan.

Meidän on huolehdittava laadukkaiden julkisten palveluiden, kuten päivähoidon, neuvolan ja koulun laadusta. Kaikilla on jatkossakin oltava oikeus päivähoitoon ja riittävästi mitoitettuun ja koulutettuun opetus- ja hoitohenkilökuntaan myös kouluissa.

Monen vanhemman jaksaminen on tiukoilla johtuen työttömyydestä ja mielenterveysongelmista. Vaikutukset näkyvät valitettavasti lasten käyttäytymisessä. Näihin tilanteisiin tarvitaan erillisiä tukitoimia, kuten perhetyön, kodinhoitajien ja psykologien yhteistyötä.

Lapsilisän etuoikeuttaminen toimeentulotuessa olisi tärkeä kädenojennus eniten tukea tarvitseville. Lapsilisä kuuluu kaikille tuloista riippumatta. On hullunkurista ja ennen kaikkea epäoikeudenmukaista, että juuri kaikista pienituloisimmat eivät ole oikeutettuja lapsilisään. Kaikkein pientuloisimpien perheiden tueksi olemme esittäneet myös pienimpiin äitiys ja isyyspäivärahoihin 100 euron korotusta.

Monen työssäkäyvän lapsiperheen taloudellinen tilanne on yllättävän tiukka. Tähän ovat yhtenä merkittävänä syynä nykyhallituksen toimet: energiamaksujen korotukset, terveys- ja päivähoitomaksujen nostot sekä kiinteistöverojen korotukset, jotka kohottavat asumisen ja liikkumisen kustannuksia. Sosialidemokraatit vastustavat energiaverojen ja arvonlisäverojen korotuksia. Ne eivät kohdistu oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan vaan suhteessa enemmän pienituloisiin.

Lapsilisän sitominen indeksiin oli hyvä asia. Käytännössä se kuitenkin merkitsi 0.40 euroa lisätuloa kuukaudessa. Elinkustannukset ovat nousseet koko ajan, joten arvatenkin tämä summa ei lämmitä.

SDP on esittänyt uudelleen mietittäväksi myös lapsivähennyksen ottamista takaisin käyttöön, sillä myös työssäkäyvät lapsiperheet ovat jääneet paitsioon kuluneella hallituskaudella.