Mistä näissä vaaleissa on kyse?

Suomi tarvitsee kasvua ja työllisyyttä

Suomen tulevaisuuden menestys pohjautuu vahvaan osaamiseen, tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Tavoitteena tulee olla TKI-panostusten kasvattaminen kohti 4% osuutta BKT:stä. Kasvupotentiaali on hyödynnettävä niin ympäristön ja luonnon kannalta kestävässä teollisuudessa kuin myös esimerkiksi matkailussa. Kuluvalla hallituskaudella työllisyysasteemme on vahvistunut ja on historiallisen korkealla tasolla, mutta tavoitteeksi seuraavalle hallituskaudelle on asetettava 80% työllisyysaste. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti kaikkien nuorten ja osatyökykyisten pysymistä työelämässä sekä eläkeiässä olevien mahdollisuutta jatkaa työssä. Osaavaa työvoimaa tarvitaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Ukrainasta Suomeen tulleiden työllistymismahdollisuuksista on huolehdittava nyt erityisesti. Suomen talous pohjautuu oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa tiivis veropohja ja maksukyvyn mukainen verotus luovat tulopohjan, joka mahdollistaa hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut. Digitaalisuudella ja palveluiden uudelleen organisoinnilla on mahdollisuus saada kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tarvitaan kasvua, työtä ja sopimusta sekä tulo- että menopuolelle. 

Laadukkaat palvelut ja toimiva yhteiskunta 

Koko julkinen sektori – kunnat, hyvinvointialueet ja valtio – yhdessä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa luovat pohjan Suomen menestykselle. Tarvitsemme laadukasta koulutusta ja riittävää sosiaaliturvaa sekä toimivat palvelut, jotta yhteiskunnassa kukaan ei jää ulkopuoliseksi. On pidettävä huolta luottamuksesta, jota vahvistavat avoin ja luotettava tiedonvälitys sekä tiedolla johtaminen. Kaikkien mukana pitäminen tarkoittaa myös demokratian vahvistamista palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Koulutus, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, sosiaalityö, kaavoitus, vesihuolto, lupajärjestelmät ja turvallisuudesta huolehtiminen on pidettävä vahvasti julkisen sektorin vastuulla. Kuntakenttä eriytyy, ja kuntien rooleja ja mahdollisia muutostarpeita on pohdittava sen jälkeen, kun työllisyyspalveluiden siirto kuntiin on tehty ja hyvinvointialueiden toiminta käynnistetty kunnolla. 

Vahva Kaakkois-Suomi

Vahva teollisuus on Kaakkois-Suomen voimavara myös tulevaisuudessa. Metsäteollisuuden uudet ja uusiutuvat tuotteet sekä vahva logistiikka satamien, rautateiden ja maanteiden kautta viennin ja tuonnin turvaamisessa on tärkeätä koko Suomelle. Itärajan sulkeuduttua on keskityttävä yhä enemmän pohjois-etelä -akselilla toimimiseen. Meriliikenteen turvaaminen on yksi avaintekijöistä myös Suomen huoltovarmuuden kannalta. Energiantuotannossa tuulivoiman lisärakentaminen on mahdollistettava puolustus- ja työ- ja elinkeinoministeriön selvitystyön pohjalta ja uusiutuvaan energiaan satsattava niin vety-, tuuli- kuin aurinkovoimankin osalta. Matkailun markkinoinnin suuntaaminen Keski-Eurooppaan tulee olla Visit Finlandin ja tietysti alueen omien toimijoiden kärkenä, jotta itärajan kautta saapuneiden matkailijavirtojen tyrehtyminen saadaan korvattua.