Eduskuntavaalit 2019

 


Vaaliteemoja 2019 – Välitä. Vaikuta. Yhdessä!

Välitä

Työllisyyden vahvistamiseksi on kehitettävä koulutusta, perhevapaajärjestelmää, välityömarkkinoita sekä työperäistä maahanmuuttoa

Kaikille tulee taata laadukas ja riittävä koulutus. Se on välttämätön tekijä ihmisen työllistymisessä

Lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömien ja ikäihmisten köyhyyteen on puututtava

Alueellisen kasvun mahdollisuudet luodaan hyvillä maantie-, rautatie-, vesi- ja dataliikenneyhteyksillä

Turvallisuuden tunne syntyy siitä, että suomalainen voi opiskella, tehdä työtä, harrastaa ja olla osana yhteiskunnan päätöksenteossa

Vaikuta

Palveluiden tasa-arvoisuus edellyttää kuntien mahdollisuuksia järjestää ne laadukkaasti ja kohtuuhintaisesti

Alueiden kasvu ja kuntien yhteistyö valtion kanssa edellyttää alueellisia uudistuksia ja pidempiä MAL-sopimuksia, jotka kattavat maankäytön, asumisen ja liikenteen

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot ovat ehtona kasvulle.

Ilmastonmuutoksen hillintä tarkoittaa hiilivapaata energiantuotantoa sekä liikenteen muuttamista kaasu-, sähkö- ja biopolttoainekäyttöiseksi

Turvallisuudentunteen vahvistamiseksi on kaikki ihmiset pidettävä mukana, ja turvallisuustoimijoiden resurssien täytyy olla riittävällä tasolla

Yhdessä

Tulevaisuuden kasvua rakennetaan työntekijöiden ja yritysten mahdollisuuksia parantamalla sekä kolmikantayhteistyöllä

Ympäristö ja ilmastokysymykset vaativat laajaa yhteistyötä globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla sekä kotimaassa valtion, kuntien, yritysten ja kansalaisten kesken

Itämeren tilanteen parantuminen edellyttää fosfori- ja muiden päästöjen vähentämistä ja tilanteen tasapainottamista kipsin käytöllä. Kipsi on tutkimuksissa osoittautunut tehokkaimmaksi ratkaisuksi sitoa fosfori peltoon kasvien käytettäväksi

Turvallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen vaatii vahvaa kansainvälistä diplomaattista yhteistyötä


Aikatauluja 

Vielä on epäselvää ovatko maanantait ja lauantait istuntopäiviä ja milloin eduskunta lopettaa

3.3 Laskiaistapahtuma kj Kotka kumparepuisto 

4.3 Tietokirjapaneeli Kouvola 

8.3 Naistenpäivän ilta Kotka 

9.3 Vaalityö Uusimaa

10.3 Popo markkinat kj 

16.3 Antti Rinne Kaakkousuomi Kouvola klo 10 ja Lappeenranta klo 12.30 

17.3 Puoluevaltuusto helsinki 

18.3 Täysistunto

19.3 Täysistunto

20.3 Köyhyys paneeli Kotka vihreät 

21.3 Kuntaliiton hallitus helsinki 

22.3 Mäntyharju Pertunmaa Hirvensalmi auto 2

23.3 Vaalityö Keski-Suomi Joutsa ja Jyväskylä 

24.3 Nuorten vaalitentti Kotka Messi ja edustajisto Antti Lindtman

25.3 Virolahti Miehikkälä ja Virolahti auto 1 Kotkan Energian hallitus Kotka

26.3 Raksa tilaisuus Kouvola ja Vaalipaneeli Lappeenranta Kimpisen koulu

27.3 Karhulan tori aamu ja Tradeka ja puoluehallitus Helsinki 

28.3 Puoluehallitus aamu ja ilta turvallisuuspaneeli Mikkeli 

29.3 Imatra auto 1

30.3 Pyhtää klo 9 ja VaalipaneelI klo 11 Kotka klo 14 Kouvola

31.3 vaalityöryhmä klo 15

1.4 Lappeenranta auto 2

2.4 Iitti ja kouvola auto 1

Päivi Niemi-Laine Kymsote 14.30ja  vaalipaneeli Omakotiliitto Kouvola klo 17.30

3.4 Kotka auto 1 ja Lastenkulttuuri Helsinki

4.4 Kuntaliiton työvaliokunta ja säätiö ja markkinat Kotka Kymenlaakson tulevaisuus Datariina klo 18

5.4 Mikkeli auto 2 ja klo 12.30 vaalikahvilassa

6.4 Karhula, Hamina ja TUL Saimaa 100 v Tirilän työväentalo

7.4 

8.4 Kyamk klo 11.30 ja YLE vaalipaneeli kouvola klo 18 

9.4 Savonlinna auto 2 ja JHL ohjelma

10.4 Vaalikauden päättäjäiset eduskunta 

11.4 Inkeroinen auto 1

12.4 Kuusankoski auto 1

13.4 Kaikki torit ja perhetapahtuma Kotka kj

14.4 Vaalipäivä ja vaalivalvojaiset Vausti