Blogi

Tärkeät aluevaalit

Ensimmäiset aluevaltuustojen vaalit järjestetään 23.1.2021. Olen tukemassa kaikkia hyviä ehdokkaitamme näissä valtavan tärkeissä vaaleissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat meille kaikille aivan keskeiset julkiset palvelut hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Uuden aloittavan aluevaltuuston rooli on linjata siitä, miten palvelut…

Hyvinvointialueet vaikuttavat jokaisen arkeen

Hyvinvointialueet ovat monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Samalla kyse on julkisen hallinnon uudistuksesta, jossa…

Kuntaministeri Paatero: Ihmisten hyvinvointiin satsaaminen on kovaa talouspolitiikkaa

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero piti tervehdyspuheenvuoron Demarinaisten 16. liittokokouksessa Helsingissä 6.11.2021. Ministeri otti kantaa hyvinvointipanostuksiin kovina tulevaisuusinvestointeina ja lähetti naisliiton kentälle terveiset tulevien hyvinvointialuevaalien tärkeydestä. ”Viime aikoina on puhuttu paljon koronan aikaisesta velkaantumisesta. Lainarahaa on kuitenkin käytetty palvelujen…

Julkiset hankinnat kytkevät yritykset ja julkisen hallinnon yhteen

Valtioneuvosto julkaisi kesällä selvityksen, jonka mukaan julkinen hallinto teki vuonna 2018 hankintoja yhteensä noin 47 miljardilla eurolla. Kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen osuus oli arviolta 31 miljardia euroa. Summat kertovat, kuinka linkittyneitä yksityinen ja julkinen sektori ovat suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Verorahat hyödyttävät…

Sirpa Paatero: Lääkärihelikopterin sijoituspaikka on Utti – jo tehdyssä päätöksessä syytä pysyä

Kuntaministeri Sirpa Paatero edellyttää, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteria ja sen sijoituspaikkaa koskevissa päätöksissä pysytään ja että asiaa viedään nopeasti eteenpäin niin, että toiminta voisi käynnistyä mahdollisimman pian ilman uusia lykkäyksiä. Paatero muistuttaa, että päätös lääkärihelikopterin sijoituspaikasta tehtiin pitkällisen harkinnan päätteeksi vuonna…

Panostuksilla teknologiaan ja osaamiseen luodaan tulevaisuuden hyvinvointia

Valtionvarainministeriön kolumni 30.7.2021 Viime syksynä asettamani julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen teknologianeuvottelukunta jätti alkukesästä raporttinsa, jossa se esittää ehdotuksia Suomen teknologiapolitiikan suunnaksi tällä vuosikymmenellä.  Neuvottelukunta edustaa korkean tason yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Ministeriöistä ovat edustettuna valtiovarainministeriön lisäksi liikenne-…

Kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettava jatkuvasti

Valtionvarainministeriön kolumni 9.7.2021 Kestävä yhteiskunta on kansalaistensa näköinen. Ihmisten erilaisten lähtökohtien huomioiminen on avainasemassa, jotta kaikkien näkemykset voidaan huomioida päätöksenteossa. Viime viikolla vietettiin ympäri maailmaa Pride-viikkoa. Priden juhlinta heijastaa kansalaisyhteiskunnan muutosvoimaa, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa on saatu parannettua viime vuosikymmenien aikana.…

Kaikki äänestämään!

Kuntavaalit on tänä vuonna jouduttu käymään erikoisissa oloissa. Koko maailmaa ja Suomeakin ravisuttanut pandemia johti vaalien siirtoon viime maaliskuussa. Pandemian vuoksi on jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja ihmisten terveysturvallisuuden takaamiseksi, mutta nämä toimet ovat samalla olleet välttämättömiä. Vaalien siirron tavoitteena oli…

Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä

Kuntavaalien yhteydessä on paikallaan keskustella paikallisten teemojen ohella siitä, millainen on tulevaisuuden kunta sote-uudistuksen jälkeen. Keskustelu on nyt paikallaan siksikin, että tyhjentävää vastausta ei ole vielä kenelläkään siihen, millainen tulevaisuuden kunta on. Ja hyvä niin. Valtiovarainministeriössä on käynnistetty työ tulevaisuuden…

Valtiovarainministeriö turvaa ihmisten ja yhteisöjen digitaalisia tietoja

Valtiovarainministeriön kolumni 28.5.2021 Suomi tunnetaan digitalisaation edelläkävijänä. Digitalisoitumisen nopean edistymisen myötä Suomi ja täällä elävät ihmiset ja yhteisöt ovat kuitenkin viime vuosina joutuneet yhdeksi digitaalisen rikollisuuden kärkikohteista. Valtiovarainministeriössä tehdään töitä näiden digitaalisten uhkien minimoimiseksi. Toimintaympäristön muutos tarkoittaa, että yhteiskunnan rooli…