Yhteistyötä julkisissa hankinnoissa

Julkisten hankintojen volyymi on suuri. Yhteissummat liikkuvat vuositasolla kymmenissä miljardeissa euroissa. Kukaan ei kuitenkaan aivan tarkalleen tiedä, miten suuri vaikuttavuuspotentiaali hankinnoissa on. Siksi on tärkeää, että tutkijaryhmä selvittää tätä parhaillaan Hankinta-Suomi ohjelmassa. Selvityksestä voit lukea tarkemmin jäljempänä tässä uutiskirjeessä.

Julkisten hankintojen avulla voidaan edistää monia merkityksellisiä yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja kestävää ruokahuoltoa. Niillä voidaan saada säästöjä ja parantaa ihmisoikeuksien toteutumista työelämässä sekä vaikeimmin työllistyvien asemaa. Eikä pidä unohtaa innovatiivisia hankintoja tai harmaan talouden torjuntaa. Nämä kaikki sisältyvät viime vuonna valmistuneen ensimmäisen kansallisen hankintastrategian tavoitteisiin.

Kunnilla on tärkeä rooli hankintojen kehittämisessä, sillä ne käyttävät keskimäärin noin puolet budjetistaan julkisiin hankintoihin. Hankintayksiköillä ei kuitenkaan aina ole riittäviä resursseja, välineitä tai joskus oikeanlaista osaamistakaan, jotta hankintojen tavoitteet toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Muun muassa hankintojen kehittämistä koordinoivassa Hankinta-Suomi-ohjelmassa tarjotaan ja suunnitellaan kunnille tukea, jotta hankintastrategiaan kirjatut tavoitteet saavutetaan.

Julkisia hankintoja on kehitetty Suomessa lyhyinä hankkeina, joiden hyötyjä ei saada aina riittävän laajalle joukolle hankintayksiköitä. Hyödyt eivät välttämättä jää myöskään pysyviksi. Hankinta-Suomi-ohjelma tarjoaa uudenlaista yhteistyötä, jotta päästään pirstaloituneesta kehittämisestä laajaa joukkoa hyödyttävään pitkäjänteiseen uudistamiseen.

Hankinta-Suomessa on koottu hankintojen ammattilaisia eri puolilta suunnittelemaan tehokkaita tukitoimia hankintoihin. Työssä on mukana myös poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden virkakuntaa. Tällä hetkellä Hankinta-Suomeen kuuluvissa teemaryhmissä on miltei 400 osallistujaa. Tämä kertoo sitoutumisesta, jolla saadaan myös tuloksia aikaan. Kuntaliitto ja yksittäiset kunnat ovat vahvasti työssä ja sen johtamisessa mukana. Haluan kannustaa myös uusia kuntia mukaan tuomaan omaa näkökulmaa ja saamaan tukea kehittämiseen muilta osallistujilta.

Yhteistyön avulla voidaan hyödyntää synergiat ja välttää päällekkäisyydet. Toimivia malleja kannattaa skaalata ympäri maata. Kaikkea ei tarvitse osata hankintayksiköissä itse, mutta on hyvä tietää, mistä ja milloin kannattaa hakea tukea. Tässä osaltaan myös Hankinta-Suomi-ohjelma on apuna. Sen toimenpiteistä voit lukea tarkemmin tästä uutiskirjeestä ja lisätietoa löydät Hankinta-Suomen verkkosivuilta. Mukaan teemaryhmiin voi ilmoittautua tästä linkistä.

Omasta puolestani haluan varmistaa, että Suomi on vielä tämän hallituskauden aikana kestävien ja vastuullisten hankintojen edelläkävijä. Kannustan myös teitä osallistumaan.

Kommentit

Jätä kommentti