Valtion ja kuntien rahoittama terveydenhuolto on kaikkien etu

Valtion ja kuntien rahoittama terveydenhuolto on kaikkien etu. En halua Suomeen amerikkalaista terveydenhuoltoa, joka jakaa eri palvelut ja hoidot köyhille ja rikkaille.

Terveydenhuollon palvelujen käyttäjät ovat valitettavasti Suomessakin jakautumassa, kolmeen tai jopa neljään ryhmään: Kelan tukeman yksityisen terveydenhuollon käyttäjiin, työterveyshuollon asiakkaisiin ja terveyskeskusten asiakkaisiin. Neljännen ryhmät muodostavat ne, jotka eivät käytä terveyspalveluja ollenkaan.

Meillä on hieno, laadukas julkinen terveydenhuolto, jota on vahvistettava ja parannettava. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava tasa-arvoisten palveluiden takaamiseksi kaikille. Sitä on uudistettava ennen kaikkea väestörakenteen muutoksen ja väestöllisen huoltosuhteen nopean heikentymisen vuoksi.

Palvelujärjestelmämme kaipaa vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamista. Tarvitsemme yhtenäiset sähköiset potilastietojärjestelmät helpottamaan tiedon kulkua ja siten potilaiden terveyttä ja oikea-aikaista oikeaa hoitoa. Tarvitsemme nykyistä parempia keinoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon on kytkeydyttävä paremmin osaksi laajempaa julkisten palvelujen kokonaisuutta.

Terveydenhuollon rahoitus kaipaa yksinkertaistamista. Rahat on saatava palvelemaan tehokkaammin koko kansan terveyttä. Terveydenhuollon rahoitus on keskitettävä valtion ja kuntien budjettiin. On unohdettava puheet rahoituksen keskittämisestä yhdelle kansalliselle organisaatiolle, joka vastaisi keskitetysti palvelujen järjestämisestä. Terveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuun siirto merkitsisi noin kymmenen miljardin euron siirtoa kunnilta valtakunnalliselle rahoittajalle. Samalla terveyspalvelut irrotettaisiin vanhusten palveluista. Keskitetty “virkamiesten” terveysrahasto vaarantaisi myös demokratian toteutumisen.

SDP kannattaa mallia, jossa turvataan kaikille lähellä olevat terveyspalvelut ja jossa demokraattinen päätöksenteko, kuntalaisten tahto, toteutuu.

Terveyspalvelujen rahoituksen keskittämistä kansalliseen rahastoon kannattavat perustelevat näkemystään mm. kustannustehokkuudella. Tämä peruste ei kestä vettä. Kansainvälisten kokemusten mukaan vakuutus- tai rahastopohjaiset järjestelmät ovat erittäin kalliita. Malli myös irrottaa terveyspalvelut peruspalvelujen kokonaisuudesta. Nyt on huolehdittava laadukkaiden palveluiden riittävästä saatavuudesta, hoitotakuun toteutumisesta ja ulottamisesta myös päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon. Kuntien resurssien turvaamisen palveluiden rahoittamiseksi on oltava yhteinen vahva tahtotila.

Sirpa Paatero
kansanedustaja (sd)

Kommentit

Jätä kommentti