Porvarihallituksen politiikka näkyy eriarvoistumisen kasvuna

Suomalaiset ovat jakautumassa yhä vahvemmin hyvä- ja huono-osaisiin. Tätä väitettä tukevat lähes viikoittain ilmestyvät ajankohtaisimmat tilastotiedot ja tutkimukset. Eräs vastikään julkaistu tutkimus väittää eriarvoistumisen näkyvän jo syntymättömissä lapsissa.

Terveyserot ovat ajan saatossa vain vahvistuneet. Erot eliniän odotteessa vaihtelevat jopa seitsemällä vuodella riippuen mihin ammatti- tai sosiaaliryhmään ihminen kuuluu ja millä alueella hän asuu. Tilanne on kestämätön.

Suomessa on pienituloisia EU-tilastoinnin mukaan 700 000 ja asunnottomien määrä kasvaa. Miten porvarihallitus on sitten vastannut ihmisten hätään ja eriarvoistumiseen?

Hallituskauden alussa perustettiin SATA-komitea. Sen tavoitteeksi asetettiin sosiaaliturvan uudistaminen ja perusturvan parantaminen. Valitettavasti komitean työ jäi pahasti kesken eikä rakenteellisia uudistuksia saatu tehtyä. Myös osa työryhmän yhteisesti päättämistä asioista, kuten työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen, jäi toteutumatta. 2010-luvun Suomessa puolison tulot vaikuttavat yhä edelleen työttömyyskorvaukseen.

Suurin pettymys oli perusturvan minimitason pysyminen ennallaan. Työttömyyspäivärahaan ei tullut esityksiä. Lapsilisän korotus ei auta eurollakaan toimeentulotuen varassa eläviä, sillä se ei ole etuoikeutettua tuloa vaan vähentää aina toimeentulotukea.

Komitea sai aikaan hyviäkin päätöksiä, mm. indeksisidonnaisuudet eri etuuksiin. Opintotuen sitominen indeksiin ei kuitenkaan edennyt. Näin toimii porvarien sosiaalinen hallitus.

Vuoden alusta nousseet useat välilliset verot ja inflaatio kasvattavat hintoja. Sähkön, lämmityksen ja polttoaineen käyttöä ei voi oikein jättää väliin. Ja syödäkin pitää, jotta pysyy hengissä ja terveenä. Kuitenkin juuri näiden välttämättömyyshyödykkeiden vaikutus tuloihin on suurin kaikkein pienituloisimmilla.

Porvarihallitus on kohdistunut yhteensä yli 3 miljardin vuosittaiset verohelpotukset suurituloisille. Kyse on selkeästä arvovalinnasta. Demareiden arvovalinta oli esitys nostaa kuukausittaista perusturvaa 100 eurolla. Tämä olisi maksanut noin 150 miljoonaa euroa.

Valtion kassa on nyt tyhjä. Leikkauslistat valtaavat julkista keskustelua.

Viimeisen 50 vuoden aikana Suomessa on ollut kolme porvarijohtoista hallitusta. Kaikkia niitä yhdistää valtion kassan tyhjentäminen. Niin nytkin. Vuoden 2011 budjetti laadittiin 8 miljardia alijäämäiseksi. Lainamäärä kasvaa 85 miljardiin.

Demareiden talous- ja verolinjauksissa esitetään vaihtoehdot, joilla edetä seuraavalla kaudella. Pääomaveroon tarvitaan muutoksia ja verovähennykset on arvioita uudelleen. Työllisyys ja perusturva on saatava kuntoon!

Sirpa Paatero
kansanedustaja (sd.)

Kommentit

Jätä kommentti