Hallitusohjelman kunnianhimoisten digitavoitteiden toteuttaminen jatkuu

Syksy on alkanut siitä, mihin kevät jäi, siis epävarmuuteen. Korona-tilanne on tällä hetkellä melko hyvin hallinnassa, mutta uhka uusista rajoitustoimista ja yhteiskunnan toimintojen sulkemisesta ei valitettavasti ole kokonaan poistunut.

Keväällä toteutettiin pakotettuna hyvin nopeassa aikataulussa suuria työskentelyn tapojen muutoksia. Poikkeusoloissakin hallinnon toiminnot venyivät ja mukautuivat ja hallinto suoriutui kokonaisuutena erinomaisesti vaikeassa tilanteessa. Voidaan puhua hallinnon pakotetusta digiloikasta. Poikkeustilanteeseen reagoimisen lisäksi myös hallitusohjelman kunnianhimoisten digitavoitteiden toteuttaminen jatkui ja jatkuu.

Hyvässä valmistelussa olevan digitaalisuuden edistämisen ohjelman tarkoitus on taata sähköisen asioinnin mahdollisuus kaikissa viranomaisissa vuoteen 2023 mennessä. Yksityishenkilöille tämä tarkoittaa mahdollisuutta asioida, yrityksiä ja yhteisöjä tähän pyritään aktiivisesti ohjaamaan. Tavoite on, että jo 2023 monissa palveluissa yritykset asioisivat pelkästään sähköisesti.

Sähköisten palveluiden pitää paitsi olla saatavilla, myös tosiasiallisesti kaikkien käytettävissä. Yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa kehitettävä digituen valtakunnallinen toimintamalli auttaa tässä. Tarkoitus on kyetä tarjoamaan apua sähköiseen asiointiin niille, jotka eivät siihen itsenäisesti syystä tai toisesta kykene. Toivottavasti tuetun käyttämisen kautta myös mahdollisimman moni siirtyisi itsenäisesti käyttämään ainakin joitain palveluita ja asiointitapoja. Kun kyky toimia sähköisessä maailmassa alkaa yhä enemmän olla täysipainoisen yhteiskuntaan osallistumisen edellytys, on julkisen perusteltua edistää kansalaisten digitaitoja ja -valmiuksia,

Sähköisen henkilöllisyyden hankkeessa puolestaan tavoitellaan sitä, että valtio takaisi kaikille maksuttoman ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla olevan välineen luotettavaan tunnistautumiseen digitaalisessa ympäristössä. Kyse ei ole vain uudesta tunnistautumistavasta nykyisten pankkitunnusten rinnalle. Tavoitteena on huomattavasti nykyistä joustavampi ja monipuolisempi väline, joka mahdollistaa tunnistautumisen niin sähköisessä ja fyysisessä ympäristössä, ja joka olisi myös kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu. Itse ajattelen, että tässä tehdään sähköiseen maailmaan sitä, mitä Suomen passi ja henkilökortti ovat olleet fyysisessä maailmassa.
 
Epävarmuudenkin keskellä työ siis jatkuu. Mitä tahansa syksyn ja talven aikana taas tapahtuu, me osaltamme pidämme pyörät pyörimässä.

Toivon kaikille meille hyvää syksyä.

Kommentit

Jätä kommentti