Paatero: Järvien laajamittainen puhdistaminen olisi lahja 100-vuotiaalle Suomelle

Tiedote 24.5.2017 SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy mahdollisuutta laajempiin toimenpiteisiin Suomen järvien kuntoon saattamiseksi. Turun lähistöllä sijaitsevan Littoistenjärvi on onnistuttu puhdistamaan kemiallisessa käsittelyssä ja kirkasvetiseksi muuttunut järvi on saanut paljon huomiota mediassa ja kiitosta kansalalisilta.   – Suomessa on satoja niin huonokuntoisia järviä, että niissä ei voi uida…. Lue lisää »

Viikko 20

Lissabonin sopimukseen liittyvä lakipaketti avun antamisesta ja vastaanottamisesta saatiin valmiiksi kaikissa kolmessa valiokunnassa. Näistä ulkoasiainvaliokunta teki mietinnön päätöksenteosta, jota muutettiin perustuslakivaliokunnan mukaan eduskunnan roolin paremmaksi huomioimiseksi eli parlamentaarisen katteen parantamiseksi, kun ensimmäinen versio oli komentaja- ja puolustusministeritasolla. Toinen osa on puolustusvaliokunnan, jossa linjataan miten suomalaiset sotilaat ja muu henkilöstö osallistuvat. Tästä ei voitu saada yksimielistä… Lue lisää »

SDP:n kansanedustajat: Rahanpesulakipaketti jätti oven auki omaisuuden piilottamiselle

TIEDOTE 19.5.2017 SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen ihmettelevät hallituspuolueiden haluttomuutta panostaa harmaan talouden torjuntaan ja markkinoiden avoimuuteen. Heti sen jälkeen, kun eduskunnassa vietiin läpi esitys, joka sallii suomalaisten osakesijoitukset ulkomaisiin hallintarekistereihin, valmistui hallintovaliokunnassa mietintö hallituksen lakiesitykseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Esityksessä ehdotetaan edunsaajarekisteriin kerättäväksi tiedot yhteisöjen edunsaajista, joiden omistus… Lue lisää »

Puolustusvaliokunnan demarit: Puolustusvoimien henkilökuntaa ei pidä pakottaa kansainvälisen avunannon tehtäviin takautuvasti

SDP:n puolustusvaliokunnan kansanedustajat Mika Kari, Sirpa Paatero ja Satu Taavitsainen esittävät muutosta kansainvälistä avunantoa koskevaan lakiesitykseen. – Pidämme esitystä tärkeänä, mutta emme hyväksy hallituksen linjausta siitä, että Puolustusvoimien henkilökunta voidaan takautuvasti pakottaa osallistumaan kansainvälisiin, hengenvaarallisiin tehtäviin Suomen rajojen ulkopuolella, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari korostaa. SDP tukee neljännen lakisääteisen tehtävän, kansainvälisen avunannon, lisäämistä Puolustusvoimille, jotta Lissabonin… Lue lisää »